NHO

Innhold

Siste frist for å søke BIO-midler

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

483644498

Fristen for å søke om midler til bedriftsintern opplæring nærmer seg.

Siste frist for å søke om støtte til bedriftsintern opplæring er 20. august

Fylkeskommunen skal dele ut 6,8 millioner til opplæringstiltak hos private virksomheter.
Tiltaket skal gå til bedrifter med låg aktivitet som følgje av Covid-19 viruset og oljeprisfallet. Midlane skal nyttast til ekstraordinære opplæringstiltak i samband med planar for framtidig vekst eller tilpassing til nye marknadssituasjonar.

Søknadsfristen er 20. august.

Mer informasjon, detaljer og søknadsskjema finner du på nettsiden til Vestland Fylkeskommune:
https://www.vestlandfylke.no/naringsutvikling/kompetanse-i-arbeidslivet/utlysing-av-bio-midlar/

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: