NHO

Innhold

Skatteregimet til hinder for vannkraften

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Valgmøte BKK

Jannicke Hilland, konsernsjef i BKK, taler til de frammøtte politikerne. Foto: Anette Hellstrøm / BKK.

Vestlandet har store muligheter til å bli en ledende aktør i det grønne skiftet, men energinæringen trenger bedre tilrettelegging dersom vi skal skal lykkes.

Torsdag 8. august var energibransjen på Vestlandet - med BKK, SFE, Sunnfjord Energi og Corvus Energy - samlet hos BKK på Kokstad, i NHO sitt første valgmøte i vest. Både fylkes- og kommunepolitikere fra Hordaland og Sogn of Fjordande var godt representert for å lære mer om energibransjen. I tillegg bidro NHOs bransjeforening, Energi Norge, med spisskompetanse om næringen til møtet.

Det går godt i energinæringen og bransjen har flere store prosjekter på trappende for å møte omstillingen samfunnet nå er midt inne i. Lokalt eierskap gjennom kommunene sikrer at verdiskapningen i næringen går tilbake til fellesskapet.

 

På møtet ble bedriftene utfordret på å identifisere tre utfordringer og muligheter som politikerne kan hjelpe bransjen med for å vokse og videreutvikle seg.

En utfordring for vannkraftnæringen er at grunnrentebeskatningen hindrer investeringer i det som ellers vil være samfunnsøkonomiske nyttige prosjekter. De fleste vannkraftverkene våre er omtrent 50 år gamle og har behov for oppgraderinger, men slike oppgraderinger er kostbare og det må være økonomi i prosjektene for at de skal kunne realiseres. Det som i sin tid var innført som en skatt på superprofitt er nå blitt en skatt som hindrer marginal profitt påpekte næringspolitisk rådgivert Ingvar Solberg fra Energi Norge. Dette må man gjøre noe med dersom man skal realisere mulighetene som finnes for å øke kraftproduksjonen.

Og økt kraftproduksjon trenger vi nå når både biler, ferger, cruiseskip og etter hvert også fly skal endre drivstoff fra fossilt brensel til strøm. Utbygging av vindkraft er her en mulighet, men utbyggingene har i det siste møtt stor motstand, noe politikerne på møtet påpekte at var en utfordring. Foreløpig er utbygging til havs ikke lønnsomt med dagens teknologi og rammebetingelser. 

 

Færre fergeavganger med ny teknologi kan skape motstand mot teknologien

Nylig ble det kjent at fylkeskommunen kan måtte redusere sine fergeavganger som følge av økte kostnader når fergene skal bli elektriske. Dette kan skyldes manglende kompetanse om teknologien, eller at ladepunktene er utbygget med lite gunstige løsninger. Geir Bjørkeli fra Corvus Energy påpekte at det finnes teknologi som kan lade fergene på bare fire minutter og at det ikke skal være nødvendig å redusere frekvensen på fergeavgangene. Still krav til leverandørene i offentlige anbud, vi er ikke redd for å bli utfordret på å finne løsninger, avsluttet Bjørkeli.

NHO Vestlandet takker politikerne og bedriftene som bidro til møtet. Og en stor takk til BKK som stilte som vertskap for arrangementet.

 

Presentasjonene fra møtet:

BKK

SFE

Sunnfjord Energi

Corvus Energy

Energi Norge