Foto:

Søk BIO-midler nå

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Illustrasjonsfoto. Foto:

Visste du at bedriften din kan søke om midler til omstilling av ansatte?

Midler til bedriftsintern opplæring, såkallte BIO-midler benyttes til å heve kompetansen til de ansatte. 
Hensikten er å styrke bedriften og sikre nødvendig kompetanse for omstilling.

Dette kan være opplæringstiltak som fremmer grønn omstilling, digitalisering eller gjør det mulig å få tilgang til nye markedsområder.

Hvem kan søke?
Bedrifter kan nå søke Vestland Fylkeskommune om midler til kompetanseheving.
Flere bedrifter kan gjerne gå sammen om både søknad og undervisningsopplegg.

Du finner mer informasjon, krav til søkand og kriterier på nettsiden til Vestland fylkeskommune: https://www.vestlandfylke.no/narings--og-samfunnsutvikling/kompetanse-i-arbeidslivet/utlysing-av-bio-midlar/

Merk at søknadsfriten er allerede 20. mai.