NHO

Innhold

Ingeniører i aksjon

Stadig flere velger fagskoleutdanning

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

#005

Ingeniører i aksjon

Læringskompetanse blir en viktig nøkkelfaktor for ansatte i fremtidens arbeidsliv og stadig flere velger en fagskoleutdanning for fremtiden.

Globalisering, ny teknologi, og endrede konkurranseforhold bidrar til endringer i organisering av arbeid, omstillingsbehov og eierforhold. Forhold til kunder, brukere og klienter er stadig viktigere, noe som igjen gjør at psykiske, organisatoriske og sosiale faktorer på arbeidsplassen får større betydning.

Det å ha fokus på å øke kompetansen til ansatte, i disse endringstider, gjør også at ansatte opplever det som viktig at de tilegner seg ny kunnskap og får økt læringskompetanse. En slik forankring gir økt motivasjon og ansatte som bruker sin økte kompetanse til beste for bedriftenes vei inn i fremtiden. Regjeringen har tildelt en rekke nye studieplasser til landets fagskoler og varlser økt opptrapping av satsingen på fagskoleutdanning i tiden fremover. 

 

Ledige studieplasser på gratis fagskolutdanning gjennom AOF-fagskolen høsten 2020

AOF Fagskolens utdanningstilbud bidra til å sikre og trygge forhold for mennesker, miljø og materielle verdier i arbeidslivet. Fagskole er yrkesfagenes høyere utdanning og AOF-fagskolen har flere spennende tilbud for ansatte i NHOs medlemsbedrifter.

  • AOF Fagskolen melder om stor interesse for Kontor, salg- og serviceledelse, deltid over 2 år. 60 studiepoeng og fagskolegrad ved fullført og bestått.
    Det er satt opp ekstraklasse med studiestart 21. september.
  • Det er også noen ledige plasser på: Effektiviserings- og forbedringsledelse studiestart 29. september, deltid over 2 år. 60 studiepoeng og fagskolegrad ved fullført og bestått.
  • Veiledning av lærlinger med studiestart 1. oktober, deltid over 1 år. 30 studiepoeng ved fullført og bestått.

Hver studieplass finansieres fra Vestland fylkeskommune med kr. 86.000,- / 43.000,- avhengig av utdanningens lengde – 2 eller 1 år på deltid. Den eneste utgiften studentene har er studentavgift på kr. 100,- per semester + utgifter til litteratur.

Foruten Veiledning av lærlinger som har undervisning en dag i uken,  er undervisningen tilrettelagt på kveldstid med 5 kvelder per måned og det lar seg godt gjøre å kombineres med jobb.

For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med AOF Fagskolen, avdeling Bergen eller følg de innsatte linkene.

 

Fagskoleutdanning gjennom Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet tilbye et bredt fagskoletilbud over hele landet. Skolen er også behjelpeig med å sette opp egne kurs eller linjer ved interesse og behov.

 

Fagskolen i Hordaland

Fagskolen i Hordaland er den største offentlige fagskolen i landet med ontrent 1200 studenter og om lag 120 ansatte. Skolen har et stort og variert utvalg av utdanninger med tilbud innen maritime, tekniske, petroleumtekniske, grønne- og helsefag. Skolen har avdelinger i Bergen, Austevoll, Voss, Stord og i Ulvik.  Skolen har søknadfrist 15. april årlig. 

 

Fagskulen i Sogn og Fjordane

Fagskulen i Sogn og Fjordane har avdelinger i Førde og i Måløy. De tilbyr utdanning innen tekniske fag; bygg, anlegg, maskinteknikk, dekksoffiser, KEM-Klima, energi & miljø, elkraft og automatisering. Skolen har årlig søknadsfrist 15. april .

 

Fagskolen Kristiana avd. Bergen

Fagskolen Kristiania tilbyr stedbaserte studier på heltid innen design, kommunikasjon og teknologi i Oslo og Bergen. Man kan også ta nettstudier på deltid innen helse, oppvekst, økonomi, administrasjon og markedsføring.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: