NHO

Innhold

Godt og dårlig nytt for jobbskapning på Vestlandet

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Tom Knudsen bedriftsbesøk

Tom Knudsen, her på bedriftsbesøk hos Steinvik fiskefarm. Foto: Magnus Brekke Nygaard / NHO Vestlandet.

Ingen store og dramatiske nyheter i neste års statsbudsjett. Men vi hadde håpet på et mer næringslivsvennlig skatte- og avgiftsbudsjett i 2020.

Det er gledelig at det i dette budsjettet ikke kommer store overraskelser i form av nye plutselige avgifter. At regjeringen holder igjen på oljepengebruken er også positivt all den tid økonomien i Norge går godt. Samtidig er det negativt at regjeringen ikke velger å redusere skatten på arbeidende kapital og at ikke gjøres endringer i sukkeravgiften på alkoholfrie drikkevarer.

For å sikre velferden i fremtiden trenger vi flere jobber og flere jobbskapere. Vi hadde forventet at regjeringen i statsbudsjettet for 2020 skulle følge opp sine egne løfter om å redusere den særnorske skatten på arbeidende kapital. Skatten skader norske bedrifter sin evne til omstilling og nyinvestering, sier regiondirektør Tom Knudsen.

Vi hadde også forventet at regjeringen hadde lyttet til bransjeinnspillene fra næringsmiddelindustrien og er derfor skuffet over at regjeringen velger å opprettholde sukkeravgiften på alkoholfrie drikkevarer. Avgiftsøkningene kom i tolvte time under budsjettforhandlingene i 2017, og har rammet tradisjonsrike vestlandsbedrifter som Lerum og Hansa hardt, fortsetter Knudsen.

Samtidig er det positivt for næringslivet at 350-kroners grensen for tollfriimport fra utlandet fjernes. Dette sikrer norske bedrifter like konkurransevilkår på netthandel under 350kr.

Vi er også fornøyd med at planene for karbonfangst- og lagring (CCS) opprettholdes. At vi lykkes med CCS er avgjørende for å nå klimamålene i Parisavtalen og CCS kan i fremtiden bli en viktig industri for Vestlandet. Nå har vi klare forventninger om en snarlig investeringsbeslutning, avslutter Knudsen.

Av andre budsjettposter er vi glade for at det ikke innføres grunnrenteskatt på havbruk og at det ikke er blir gjort endringer mva-systemet nå, slik Scheel-utvalget har foreslått. I tillegg er det positivt at prosjektet Myrmel - Lunde på E39 i Sunnfjord bevilges oppstatsmidler.

 

Kontakt oss gjerne for spørsmål og ytterligere kommentarer:

 

  • 173837 (slettet i Personguiden)

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: