SV sikret viktige gjennomslag for Bergen og Vestland

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

I går kveld ble det enighet mellom Regjeringen og SV om statsbudsjettet for 2023. Det betyr at det er et flertall for statsbudsjettet.

Jeg vil gi honnør til Audun Lysbakken, SV og regjeringspartiene for at de har reddet flere viktige prosjekt for Bergen og Vestlandet. Vi opplever at de har lyttet til en samlet stemme fra fylket vårt om å sikre penger til å fortsette arbeidet med både Arna-Stanghelle, Ringeriksbanen, Stadt Skipstunnell og samlokalisering av Havforskningen og Fiskeridirektoratet på Dokken, sier Helene Frihammer.  

- Det er også positivt at Statsbudsjettet gir penger til et nytt punktutslippsprogram gjennom Enova. I Vestland kommer over halvparten av utslippene fra seks større punktutslipp og  vi  håper Regjeringen mellom annet vil se på et mulig samarbeid med BIR og Bergen kommune for å få på plass et karbonfangstanlegg ved forbrenningsanlegget i Rådalen. Dette kan bidra til å fange 100.000 tonn Co2, og er sannsynligvis et av de viktigste klimatiltakene vi kan gjøre lokalt, sier Frihammer.  

- Det er også positivt at man nå styrker klimatiltak gjennom ENOVA,  på ny finner plass til Klimasats,  vil innføre løsninger for differansekontrakter for hydrogen og styrker satsingen på utslippsfrie maritime løsninger.  

- Regjeringen har forøvrig  en lang vei å gå for å gjenopprette tilliten til store deler av norsk næringsliv. I NHO sin nye, store undersøkelse med Virke, Finans Norge og Norges Rederiforbund, svarer åtte av ti bedrifter at de er misfornøyde med regjeringens politikk. Det kan virke som om Regjeringen har glemt hvordan velferden vår finansieres på en bærekraftig måte. Fem av ti bedrifter sier de regner med at de må redusere antall ansatte på grunn av statsbudsjettet, sier Helene Frihammer. 

- Statsbudsjettet for neste år vil ramme svært mange bedrifter i Bergen og Vestland veldig hardt med kraftige skatteøkninger og vi er svært bekymret for en hard landing etter årsskiftet. Bedriftene har allerede blitt rammet av et uventet kostnadssjokk. Så opplever de at Regjeringen velter en historisk skatteøkning over på dem. Etter enigheten med SV om statsbudsjettet er det desverre få forbedringer å vise til for bedriftene, sier Helene Frihammer, regiondirektør i NHO Vestlandet.  

Det er bra for hele samfunnet at budsjettpartnerne arbeider for å redusere fattigdom, men varige utgiftsøkninger bør ikke dekkes inn med engangsinntekter og tung skattelegging som hindrer sunn drift og nye investeringer. Mer av pengene burde vært hentet fra målrettede kutt i offentlig forbruk, sier Helene Frihammer.