NHO

Innhold

Valmøter 2019

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

#005

Foto: Magnus Brekke Nygaard

NHO Vestlandet inviterar til ei rekke av valmøter i forkant av lokalvalet 2019. Saman med våre medlemsbedriftar ynskjer me å gje regionale og lokale politikere innsikt i næringslivet på Vestlandet og synliggjere kva for utfordringer og moglegheiter regionen vår har.

Til valgmøta inviterer me politiske kandidatar ut til bedriftane for å lære meir om bedriftane sine utfordringar og moglegheitar. Fra tidligere år er tilbakemeldingane både frå
politikare og bedriftar at dette er svært nyttige møteplassar. 


8. august
 er tema energi og  grøn omstilling
Møtet vert avholdt hjå BKK på Kokstad i Bergen.
Meir info og påmelding her

9. august er det industrinæringa på Vestlandet som er i fokus
Møtet vert avhold hjå Leirvk AS på Stord.
Meir info og påmelding her

 

16. august er tema samferdsle og infrastruktur
Møtet vert avholdt hjå NHO Vestlandet i Bergen
Meir info og påmelding her

 

20. august er det service- og handelsnæringa sine rammevilkår som er tema
Møtet vert avholdt hjå NHO Vestlandet i Bergen
Meir info og påmelding her

 

21. august sett me søkelys på olje- og gassnæringa. 
Møtet vært avhold hjå Fjord Base i Florø.
Meir info og påmelding her

 

22. august er tema reiselivsnæringa
Møtet vert acholdt hjå Quality Hotel i Sogndal.
Meir info og påmelding her

 

28. august avslutter me med fokus på sjømat- og havbruksnæringa
Møtet vert avholdt i samarbed med Coast Seafood på Raudeberg i Måløy.
Meir info og påmelding her

 

Rammen for alle møta er like. 
Programmet for møta er skissert under.  Merk at tidspunkt kun er veiledande og at endringer kan førekomme.

  • Kl. 11.30: Lunsj
  • Kl. 12.00: Åpning og velkommen
  • Kl. 12.10: Bedriftane presenterer sine utfordringar og moglegheitar
  • Kl. 13.10: Landsforeninga presenterer bransjens utfordringar
  • Kl. 13. 30: Pause
  • Kl. 13.45: Politikarene komenterer innlegga og still spørsmål til bedriftsleiarene. Dialog
  • Kl. 14:45: Oppsummering og avsluttning