NHO

Innhold

Vest i Øst 2019

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

#005

Meld deg på i dag!

Velkommen til Vest i Øst tirsdag 8. januar.  Hvordan kan Vestlandet best utvikle og ivareta sine naturgitte fortrinn?

Vest i Øst er møteplassen for næringslivet på Vestlandet.
Her møtes beslutningstakere fra Storting, fylker, kommune og næringsliv til debatt og diskusjon om Vestlandets fremtid og hvordan vi best forvalter våre konkurransefortrinn - både nasjonalt og internasjonalt.

Tirsdag 8. januar på Næringslivets Hus i Oslo - fra kl. 15:00

 
 Næringsminster Torbjørn Røe Isaksen åpner Vest i Øst og setter det overordnede perspektivet på hvilke naturgitte forutsetninger Vestlandet har.  Fylkesordførerne fra både Sogn og Fjordane og Hordaland setter det regionale perspektivet.  Bedrifter fra hele Vestlandet beskriver hvilke muligheter som ligger i markedsadgang, blått taktskifte, omstilling fra oljeeventyr til grønn energi og hvordan vi best kan utnytte våre regionale fortrinn.

Detaljert program kommer. 

 


Meld deg på i dag!