NHO

Innhold

Vest i Øst 2019

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

#005

Vest i Øst er møteplassen for næringslivet på Vestlandet

Her er programmet til Vest i Øst tirsdag 8. januar

Velkommen til Vest i Øst tirsdag 8. januar kl. 15:00 på Næringslivet Hus på Majorstuen i Oslo.
Her møtes beslutningstakere fra Storting, fylker, kommune og næringsliv til debatt og diskusjon om Vestlandets fremtid og hvordan vi best forvalter våre konkurransefortrinn - både nasjonalt og internasjonalt.


Program

Nasjonal og internasjonalt perspektiv fra kl. 15:00

Velkommen til Vest i Øst Tom Knudsen, NHO Vestlandet
Hva er Vestlandets naturgitte forutsetninger? Næringsminster Torbjørn Røe Iskasen
Næringslivets Perspektivmelding - mot 2050

Øystein Dørum, NHO

Pause  

Regionalt perspektiv fra kl. 16:20

Vestland Fylkeskommune- visjon for ny region Fylkesordfører Sogn og Fjordane Jenny Følling
Fylkesordfører Hordaland Anne Gine Hestetun
Blått taktskifte eller blå særskatt? Geir Ove Ystmark, Sjømat Norge
Den marine leverandørindustriens potensiale er
stort  - veldig stort
Tore Håkon Riple. Marine Constructions
Pause  

Bedriftenes perspektiv fra kl. 17.30

Fra Vestlandet til Kina Sverre Søraa, Coast Seafood
Fra Oljeeventyret til havets Tesla Leif Stavøstrand, Evoy
Hva skal til for å lykkes? Sondre Eide, Eide fjorbruk
Endre Olsen med band  

Servering av tapas fra ca. kl. 18.30

Du møter:

Torbjørn Røe Isaksen
Hvordan kan Vestlandet best utvikle og ivareta sine naturgitte fortrinn? Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gir oss noen av svarene i sitt innlegg

 

Leif Stavøstrand
Fra oljeeventyret til «havets Tesla»
– Den tøffeste avgjørelsen jeg har tatt, sier Leif A. Stavøstrand om det å si opp sin faste olje-jobb til fordel for gründer-tilværelsen i selskapet Evoy.
Hva er Evoy? Jo, forkortelse for Electric Voyage.
Hør Leif sin historie og mer om bedriften som skal bygge elektrisk framdrift for båter i fritids- og proffsegmentet.

 

Geir Ove Ystmark
Havet har gitt oss arbeid i generasjoner. Likevel slår Regjeringens perspektivmelding fast at Norge må skape 300.000 nye arbeidsplasser innen 2030, mens SSBs beregninger viser at eksporten må dobles innen 2040 for å opprettholde velferden på dagens nivå.
Begge deler vil kreve store omstillinger. Heldigvis har vi også et hav av muligheter.
Et blått taktskifte trygger velferden for framtiden, mener Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

 

Øystein Dørum
Norges rikdom er uløselig knyttet til våre naturressurser. Hvordan kan næringslivet bidra til å forvalte disse mot år 2050? Øystein Dørum presenterer Næringslivets Perspektivmelding "Verden og oss"

 

 Jenny Følling
Fylkesordfører Sogn og Fjordane

og
Anne Gine Hestetun
Fylkesordfører Hordaland
Vestland Fylkeskommune - visjonen for den nye regionen?

Sverre Søraa
Coast Seafood om bedriftens viktige reise fra Vestlandet til Kina

Sondre Eide fra Eide Fjordbruk er Årets Gasellebedrift.
Han skisserer hva som er viktig for å lykkes i den marine næringen på Vestlandet.Tore Håkon Riple
Marine Constructions opplever at ringvirkningene av den marine næringen er store.  Derfor er potensiale enormt.
Han forteller om sine vurderingen av potensiale for den marine leverandørindustiren.

 Meld deg på i dag