NHO

Innhold

40.000 reiselivs-arbeidsplasser i Vestland

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Jon Askeland under Vest i Øst 2020

Fylkesordfører Jon Askeland inviterte til samarbeid under Vest i Øst 2020

- Det vi trenger er ikke nullvekst eller negativ vekst. Vi trenger positiv vekst, samtidig som vi kutter klimagasser.

Reiselivsnæringen er avhengig av et sunt miljø og en sunn natur. Under sin åpningstale av Vest i Øst la statssekretær Sveinung Rotevatn i Klima- og miljødepartementet vekt på viktigheten av bærekraft for reiselivet. Han la også vekt på at vi har dårlig tid dersom vi skal nå togradersmålet i Parisavtalen. Men vi er avhengig av å omstille oss på en økonomisk bærekraftig måte dersom vi skal lykkes.

Tirsdag ble Vest i Øst arrangert på Næringslivets hus i Oslo for tredje år på rad. Under Vest i Øst samler profilerte aktører fra Vestlandet seg på Østlandet for å sette fokus på regionens fortrinn og muligheter. Ulike bransjer og næringer veksler på å være tema hvert år. Deltakerne på Vest i Øst 2020 er alt fra stortingspolitikere og ordførere til lokale vestlandsgründere og privatpersoner. Arrangørene, NHO Vestlandet og Vestland fylkeskommune, valgte i år å sette fokus på bærekraft i reiselivsnæringen.

 
40.000 arbeidsplasser i Vestland

At reiselivet er en viktig bidragsyter til arbeidsplasser i distriktene er mange klar over. Erik W. Jakobsen fra Menon Economics viste i den sammenheng til at næringen generer hele 40 tusen sysselsatte i Vestland. 7300 av disse finnes i Bergen, og de sysselsatte i Bergen generer hele 1,4 milliarder i skatteinntekter fra reiselivet i byen. Høyest verdiskapning har næringen derimot i tidligere Sogn og Fjordane. 

 

Ordet «Fjord» har stor nasjonal og internasjonal slagkraft

Reiselivet er den største næringen internasjonalt, og er spådd en formidabel vekst i årene som kommer. Vestlandet har et reiselivsprodukt som appelerer verden, men vi må bli enda flinkere til å koordinere oss, flinkere til å ta betalt for produktet vårt og la veksten skje på en bærekraftig måte. 

 

-  Norge er (for turister) like komplisert å reise i som Afrika

Det offentlige ved staten, fylkeskommunene og kommunene er sentrale aktører i å sørge for nettopp bærekraftig vekst i reiselivet. Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, trakk under sitt innlegg frem viktigheten i at de offentlige aktørene bruker innkjøpsmakten sin til å skape grønn teknologiutvikling, grønn transport og grønn samfunnsutvikling. 

Fylkeskommunen, som etter å ha tatt over Statens vegvesen sine oppgaver regionalt, er trolig den viktigste aktøren innen samferdsel i vår landsdel. Utformingen av samferdselstilbudet er kritisk både for å skape bærekraftig transport, men også for at innbyggere og tilreisende skal ha mulighet til å forflytte seg i fylket. Hurtigbåtene er et av transportmidlene som er viktig for reiselivet i Vestland. At Vestland fylke nylig lyste ut nye hurtigbåtanbud med krav om nullutslipp fra 2024, er et godt og helt nødvendig eksempel på en utvikling som både bidrar til bærekraft for fylket, men også for reiselivet. 

Likevel gjenstår det store utfordringer på koordineringssiden mellom ulike transportmidler. Kristian B. Jørgensen tok for seg noen av utfordringene i sitt innlegg Og viste til undersøkelser som viser at Norge er like komplisert for turister å reise i som Afrika. Det er blant en av utfordringen for å få til en bærekraftig vekst i næringen.

Vi takker så mye for alle som hold innlegg og alle som deltok under Vest i Øst 2020!

 

Presentasjonene fra dagen:

Bærekraft lønner seg - Bård Huseby Vestlandsforskning .pdf

Bærekraftig reiseliv på Vestlandet - Mona Hellesnes i Destinasjon Voss.pdf

Innovative anskaffelser som strategisk virkemiddel - Gunnar Berg Treidene i Vestland og Telemark fylkeskommune.pdf

Reiselivet utviklar Vestlandet - Fylkesordførar Jon Askeland.pdf

Verdien av reiselivet i Vestland - Erik W Jakobsen Menon Economics.pdf

Vi skaper en bærekraftig fremtid - Ingrid von Streng Velken i BKK.pdf

 NB: ikke alle presentasjoner fra dagen er tilgjengeliggjort. 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: