NHO

Innhold

Vest i Øst 2020

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Vest i øst 2020

Sammen med Vestland Fylkeskommune ønsker NHO Vestlandet velkommen til VEST i ØST 2020

NHO Vestlandet og Vestland Fylkeskommune ønsker velkommen til Vest i Øst 2020

Vest i Øst er møteplassen for næringslivet, politikere og orgranisasjoner i Oslo.
Her setter vi debatten rundt hvordan vi sammen kan utvikle Vestlandet som region og best ivareta våre fortrinn.
For tredje gang ønsker vi nå velkommen til en samling på Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo.  Datoen for arrangement er dagen før årskonferansen, tirsdag 7. januar.  

Reiselivet i fokus
I 2020 vil tema være knyttet til reiselivets muligheter og fortrinn i vår region.
Reiselivet betyr både arbeidsplasser, distriktsutvikling og store muligheter.  Hvordan kan vi som region ta en ledende posisjon innenfor utviklingen av et bærekraftig reiseliv på Vestlandet, spør vi.

Glad for samarbeid
Vest i Øst 2020 arrangeres sammen med Vestland Fylkeskommune.
Tidligere år har arrangementet vært i partnerskap med Sogn og Fjordane Fylkeskommune og Hordaland Fylkeskommune.
- Jeg er svært glad for at vi har  et tett og godt samarbeid med den nye fylkeskommunen, sier regiondirektør Tom Knudsen i NHO Vestlandet.
Han fremhever samarbeid mellom sentrale aktører i regionen som viktig for å lykkes i utviklingen av regioene i årene framover.
 - En samlet og sterk region er viktig både for politikere og næringsliv, sier Knudsen.

Programmet
Programmet for samlingen vil være tredelt.  Første del vil ha fokus på det overordnede perspektivet, mens andre del vil ha et mer regionalt fokus.  Sist del av programmet vil ha bedriftenes perspektiv som utgangspunkt, der bedrfitene selv forteller sine historier.
Programmet starter kl. 15.00 og avsluttes til kl. 18.30 med hyggelig prat og tapas.

Påmeldinen er åpen