NHO

Innhold

Vest i øst 2020

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Vest i øst 2020

Sammen med Vestland Fylkeskommune ønsker NHO Vestlandet velkommen til VEST i ØST 2020, 7. januar i Næringslivets hus på Majorstuen i Oslo.

NHO Vestlandet og Vestland Fylkeskommune ønsker velkommen til Vest i øst 2020.

Vest i øst er møteplassen for næringslivet, politikere og orgranisasjoner i Oslo. Her setter vi debatten rundt hvordan vi sammen kan utvikle Vestlandet som region og best ivareta våre fortrinn.

For tredje gang ønsker vi nå velkommen til en samling på Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo. Vest i øst arrangers 7. januar, dagen før NHOs årskonferanse.

Reiselivet i fokus
I 2020 vil tema være knyttet til reiselivets muligheter og fortrinn i vår region.
Reiselivet betyr både arbeidsplasser, distriktsutvikling og store muligheter. 

Reiselivet er i endring og klimautfordringene preger nyhetsbilde.  Kan nettopp dette bli Vestlandets styrke og fortrinn? Hvordan kan samarbeid i vår region gi rom for vekst og nye muligheter?

Programmet tar for seg Vestlandet potensiale i "det store bildet", regionens fortrinn og hvordan bedriftene kan skape de gode løsningene for fremtidens nærings- og arbeidsliv.Glad for samarbeid
Vest i øst 2020 arrangeres sammen med Vestland Fylkeskommune. Tidligere år har arrangementet vært i partnerskap med Sogn og Fjordane Fylkeskommune og Hordaland Fylkeskommune.

- Jeg er svært glad for at vi har  et tett og godt samarbeid med den nye fylkeskommunen, sier regiondirektør Tom Knudsen i NHO Vestlandet.

Han fremhever samarbeid mellom sentrale aktører i regionen som viktig for å lykkes i utviklingen av regioene i årene framover.

 - En samlet og sterk region er viktig både for politikere og næringsliv, sier Knudsen.

Programmet
Programmet for samlingen vil være tredelt.  Første del vil ha fokus på Vestlandet i "det store bildet", mens vi deretter vil ha fokus på regionens fortrinn og muligheter.  Sist del av programmet vil ha bedriftenes perspektiv som utgangspunkt, der bedrfitene selv forteller sine historier om hvordan fremtidens bærekraftige løsninger kan skapes.

Programmet starter kl. 15.00 og avsluttes til kl. 18.30 med hyggelig prat og tapas.

Påmeldingen er åpen

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: