Vestland ikke i toppsjiktet over Norges beste næringslivsregioner

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

På områdene arbeidsmarked, næringsliv og kompetanse har Vestlandet en sterk posisjon.  Både andelen med høyere utdanning, andelen sysselsatte med fagbrev og lav andel uføre, legger godt til rette for utviklingen av regionen, sier regiondirektør Helene Frihammer.

  • Vestland fylke er fortsatt nummer 5 på fylkeslisten, og må også i 2021 se seg slått av både Trøndelag, Viken, Rogaland og Oslo. 
     
  • Vestland gjør det best innenfor arbeidsmarked (3. plass), og næringsliv og kompetanse (4. plass), men rangerer lavere innenfor demografi og kommuneøkonomi.  
     
  • Derimot har Vestland høyere privat sysselsetting og offentlige kjøp av private tjenester enn fylkesgjennomsnittet. Det er den lave uføreandelen som bidrar til å trekke opp fylket innenfor kategorien arbeidsmarked. Arbeidsstyrken er yngre enn fylkesgjennomsnittet, men syv år med netto utflytting trekker ned.   
  • Vestlandet har tre kommuner på topp 20-lista i år, Austevoll, Bergen og Sogndal.  
    Og 20 av i alt 43 kommuner befinner seg på topp 100-lista.

image5vxwcc.pngimageahq3.pngimage2wt8s.pngimagel81dc.png

 

 

Positiv kompetanseutvikling 

Kommune-NM viser en positiv utvikling på kompetanseområdet.  Andelen sysselsatte med høyere utdanning og fagbrev er økende, og fremgangen har vært størst i distriktene.  
Kommunen som stiger flest plasser i Vestland er Årdal som er opp 46 plasser sammenlignet med fjoråret.  Kommunen gjør det særlig bra på andelen sysselsatte med fagbrev, og kan smykke seg med å være best i landet på denne indikatoren. 

- Økt kompetanse er en forutsetning for omstillingen til en mer digital og grønnere fremtid.  
I møte med demografiske endringer, digitalisering og ny teknologi, og overgangen til et mer klimavennlig og bærekraftig samfunn, må vi satse på kompetanseutvikling for å skape et inkluderende arbeidsliv hvor folk og bedrifter lykkes. 
Fortsatt kompetansebygging vil bidra til konkurransedyktige bedrifter og trygge arbeidsplasser fremover, kommenterer Frihammer. 

 

Demografi en utfordring 

Befolkningen i Norge blir eldre. I over 100 kommuner vil antallet over 80 år i 2040 tilsvare mer enn 20 prosent av den arbeidsføre befolkningen. Vestland fylke har mange unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken, mens befolkningsvekst og nett innflytting trekker ned.   
 
Austevoll kommune har gjennom en årrekke vært i toppsjiktet over landets mest næringsvennlige kommune.  Også i år topper kommunen fylkesrangeringen, men manglende variasjon i næringslivet trekker kommunen ned totalt sett.  Kommunen rangeres som den 5. beste kommunen landet, som er ned en plass fra i fjor.   
 
Bergen er nr. 2 i Vestland, og på 7. plass nasjonalt.  Samlet gjør Bergen det bra for områdene næringsliv, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.  Arbeidsliv er noe svare i denne kommunen.  Bergen kommune gjør det særlig bra på innkjøp av tjenester fra private. 
 
- Vestland er helt avhengige av næringsvennlige kommuner for at vi fortsatt skal kunne skape vekst og utvikling i regionen vår. Fordi det er bedriftene som gir lys og liv til by og bygd, sier Frihammer. 

 
 
Om kommune-NM 

Kommune-NM er en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene for næringslivet i norske kommuner. Kommune-NM 2021 dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Kommune-NM er utelukkende basert på kvantitative data, hentet fra offisielle statistikker.  

 Mer detaljer om årets Kommune-NM finner du her:
NHO Kommune-NM: Korona har gitt tilbakegang i alle fylker