NHO

Innhold

- Gode og dårlige nyheter for jobbskaping

Nyhet

Publisert

Forslaget til statsbudsjett for 2020 er  fram av regjeringen

Forslaget til statsbudsjett for 2020 er lagt fram av regjeringen

Skuffet: Vi hadde forventet at regjeringen skulle følge opp løftene om å redusere den særnorske skatten på arbeidende kapital. Denne skatten skader bedriftenes evne til å skape nye arbeidsplasser i hele landet, også i Viken og Oslo, sier regiondirektør Nina Solli.

-Samtidig er vi godt fornøyd med at planene for karbonfangst- og lagring blir opprettholdt slik at vi kan få en investeringsbeslutning i 2020. Dette er noe av det viktigste Norge kan bidra med for å redusere globale klimagassutslipp, samtidig som det legger grunnlag for tusenvis av nye arbeidsplasser hjemme, sier Solli.

-Det brukes fortsatt store summer på vei og bane. Det er bra. Samtidig er vi usikre på om tempoet i investeringer sikrer at vi når målene i Nasjonal transportplan (NTP). Det er bekymringsfullt at samferdselsministeren sår usikkerhet om videre Intercity-utbygging i Østfold, sier Solli.

På minussiden:

-        Sukkeravgiften består

-        Intercity og dobbeltspor i Østfold må utsettes, men fremføres i henhold til planen

På pluss-siden:

-        Regjeringen gir penger til felles billettsystem i Viken

-        Regjeringen setter av 528 millioner kroner til videre planlegging av fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 Høgkastet–Hønefoss.

-        E16 Sollihøgda – Ny tunnel skal være klar i 2024

-        768 millioner til Fornebubane

-        400 millioner kroner til E18 Vestkorridoren

-        E18 mot Retvet – Vinterbro – 230 millioner kroner til forberedende arbeider

-        Det bevilges penger til opprydding etter Norges nukleære virksomhet og sikring av Norges atomanlegg i Halden og på Kjeller  - 638 millioner kroner

-        Ny Oslotunnel: Oslo kommune: Regjeringen setter av 103 millioner kroner til videre planlegging

-        Styrking av Nullutslippsfondet og Enovas satsing på grønn næringstransport med 50 millioner kroner

-        Styrking av Skattefunn-ordningen

-        350-kronersgrensen på netthandel fjernes

-        Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap utvides

Les mer om statsbudsjettet for Oslo

Les mer om statsbudsjettet for Viken