NHO

Innhold

- Gode og dårlige nyheter for jobbskaping

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Forslaget til statsbudsjett for 2020 er  fram av regjeringen

Forslaget til statsbudsjett for 2020 er lagt fram av regjeringen

Skuffet: Vi hadde forventet at regjeringen skulle følge opp løftene om å redusere den særnorske skatten på arbeidende kapital. Denne skatten skader bedriftenes evne til å skape nye arbeidsplasser i hele landet, også i Viken og Oslo, sier regiondirektør Nina Solli.

-Samtidig er vi godt fornøyd med at planene for karbonfangst- og lagring blir opprettholdt slik at vi kan få en investeringsbeslutning i 2020. Dette er noe av det viktigste Norge kan bidra med for å redusere globale klimagassutslipp, samtidig som det legger grunnlag for tusenvis av nye arbeidsplasser hjemme, sier Solli.

-Det brukes fortsatt store summer på vei og bane. Det er bra. Samtidig er vi usikre på om tempoet i investeringer sikrer at vi når målene i Nasjonal transportplan (NTP). Det er bekymringsfullt at samferdselsministeren sår usikkerhet om videre Intercity-utbygging i Østfold, sier Solli.

På minussiden:

-        Sukkeravgiften består

-        Intercity og dobbeltspor i Østfold må utsettes, men fremføres i henhold til planen

På pluss-siden:

-        Regjeringen gir penger til felles billettsystem i Viken

-        Regjeringen setter av 528 millioner kroner til videre planlegging av fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 Høgkastet–Hønefoss.

-        E16 Sollihøgda – Ny tunnel skal være klar i 2024

-        768 millioner til Fornebubane

-        400 millioner kroner til E18 Vestkorridoren

-        E18 mot Retvet – Vinterbro – 230 millioner kroner til forberedende arbeider

-        Det bevilges penger til opprydding etter Norges nukleære virksomhet og sikring av Norges atomanlegg i Halden og på Kjeller  - 638 millioner kroner

-        Ny Oslotunnel: Oslo kommune: Regjeringen setter av 103 millioner kroner til videre planlegging

-        Styrking av Nullutslippsfondet og Enovas satsing på grønn næringstransport med 50 millioner kroner

-        Styrking av Skattefunn-ordningen

-        350-kronersgrensen på netthandel fjernes

-        Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap utvides

Les mer om statsbudsjettet for Oslo

Les mer om statsbudsjettet for Viken

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: