NHO

Innhold

-Vår største utfordring er å få tak i mennesker

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Beredskap koster penger Securitas

John Christian Liavaag (t.v.), Espen Hauger (i midten), og Stein Tore Holmen (t.h.). er tre av 16 i Securitas’ administrasjon på Billingstad i Asker.

Big Data er på full fart inn i vaktbransjen. Det åpner for store muligheter i en sektor hvor kravene til beredskap, responstid og kompetanse blir stadig større.

- Å ha den type beredskap samfunnet ønsker – 24 timer i døgnet, syv dager i uken – koster. Utfordringen er at noen må betale for det. Kundene og samfunnet må forstå at beredskap koster penger, sier Espen Hauger, avdelingssjef ved Securitas AS avd. Asker og Bærum. Virksomheten med 271 ansatte betjener 420 små og mellomstore kunder og et tjuetalls store kunder, som Telenor, Equinor, helseforetak og kjøpesentra. Årlig omsetning er 140 millioner kroner.

Kan forutse hendelser

Securitas jobber kontinuerlig med å forbedre sikkerheten i en verden der risikoen hele tiden endrer seg. Forebyggende sikkerhetsarbeid blir viktigere og viktigere.

- Kundene våre må kutte kostnader. Det påvirker oss. Leveransen vår har tradisjonelt vært mennesker, og det er dyrt. I fremtiden må vi lage løsninger som er formålstjenlig både for kunden, samfunnet og oss. Ny teknologi gjør det mulig å samle inn og lagre enorme datamengder raskt og kostnadseffektivt. Ved å sette sammen og analysere tilgjengelig informasjon, kan vi forutse hendelser som vil skje. Alt handler om tid. Jo raskere vi er på stedet, jo mer kan vi forhindre. De neste par årene vil vi se en eksplosiv teknologisk utvikling på dette området, mener Hauger.

Skoleverket henger ikke med  

Kundene stiller stadig høyere krav til sikkerhetsansatte. Å få tak i kvalifisert arbeidskraft er den største utfordringen. Kravet til teknisk kompetanse og forståelse øker. Lærlingedelen blir viktig.  Securitas jobber tett både med videregående skoler og opplæringskontor. Avdelingen i Asker og Bærum har i dag ni lærlinger, og vil trolig ansette samtlige. I Buskerud ble Securitas nominert til prisen for «Årets lærebedrift» i fjor.

Espen Hauger har dog en klar oppfordring til skoleverket:

- Vi ser at skoleverket ikke henger med lenger. Det er en utfordring. De opererer med gamle standarder i en ny tid. Læreplanen er moden for modernisering. Hauger legger til at selskapet hverken får mange nok eller gode nok lærlinger. De jobber målrettet med mange andre rekrutteringskanaler også.

Egnethet viktig

- Vi har avtaler med flere helseforetak, både sykehus og institusjoner. De krever at vekterne har to års erfaring. Det er krevende å få tak i disse, men ikke umulig. Det er mennesker vi lever av. De skal holde et høyt nivå. Egnethet er viktig i alle typer oppdrag vi har, ikke minst gjelder det pasientvakthold.

Hauger forteller at ti prosent av alle politistudenter i fjor hadde sommerjobb i Securitas. Pensjonerte polititjenestemenn er en annen gruppe de rekrutterer, og også pensjonerte brannmenn og folk fra fengselsvesenet og forsvaret.

Historisk samarbeid med politiet

I 2015 lagde NHO Service og Oslo politidistrikt en praktisk veileder som beskriver hvordan sikkerhetsbransjen og politiet kunne samhandlet bedre innenfor gjeldende lovverk. Erfaringene var gode, og det ledet til at politi og vektere over hele landet formaliserte et tett samarbeid.

Norge var først ute i Europa med å formalisere et slikt samarbeid mellom politi og vektere. Avtalen ble undertegnet i fjor av politidirektøren og daværende NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Det er liten tvil om at dette er en vinn-vinn-situasjon med stort potensial. Sikkerhetsbransjen er til stede over hele landet, og har teknikk, kapasitet og fleksibilitet som politiet kan ha god nytte av.

Om Securitas

Securitas AB er et svensk selskap som tilbyr sikkerhets- og vektertjenester over store deler av verden. Selskapet ble grunnlagt i 1934 og har virksomhet i 53 land over hele verden. Securitaskonsernet har over 320 000 ansatte, en markedsandel på verdensbasis på 12 prosent, og hovedkvarter i Stockholm.

Securitas AS er det største og eldste sikkerhetsselskapet i Norge.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: