NHO

Innhold

8000 arbeidsplasser kan gå tapt i Viken

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Koronaviruset rammer eksportnæringene i Viken

Koronaviruset rammer eksportnæringene i Viken

De mest sårbare næringene som en følge av koronakrisen er maritim industri, offshore leverandørindustri, prosessindustri, sjømat og reiseliv, slår en rapport fra Menon fast.

Kommunene Hol, Nannestad, Kongsberg og Halden er mest utsatt. 

-Denne rapporten er sterk kost, og understreker bare hvor alvorlig situasjonen er for viktige næringer som offshore leverandørindusri, prosessindustri og reiseliv, sier Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo.  

Solli forventer at krisepakken regjeringen la fram i forrige uke raskt følges opp, slik at hjelpen når fram til bedriftene.   
   
- Det er bra at myndighetene vil gi kontantstøtte for å bøte på ulempene, men nå må detaljene på plass og pengene utbetales på konto så raskt som mulig, sier Solli.   

Halden og Kongsberg rammes 

Kongsberg har en høy andel ansatte innenfor den maritime og offshore-relaterte leverandørindustrien. Nesten en av fire arbeidsplasser er i denne sektoren, som vil bli hardt rammet av redusert etterspørsel som følge av korona-pandemien og en vedvarende lav oljepris.  

Det samme gjelder Halden.  

-Det er spesielt alvorlig for den maritime- og offshore leverandørindustrien som akkurat hadde kommet seg etter den forrige oljekrisen i 2014, og som nå får denne kalddusjen, sier Solli. 

Solli forventer at myndighetene vil stille opp for denne næringa for å redusere omfanget av oppsigelser. 

-Mange små- og mellomstore bedrifter er avhengig av å levere til de større, og vi risikerer her at hele verdikjeder kollapser. De negative ringvirkningene for verdiskaping og sysselsetting kan bli store hvis ikke myndighetene tar grep, sier hun. 

Reiseliv 

Hol er mest utsatt i Viken for oppsigelser på grunn av korona-pandemien. Det viser en fersk Menon-rapport bestilt av Norsk Eksportkreditt som har sett på hvordan de fire mest sårbare næringene blir påvirket i tre ulike scenario.  

 Årsaken er at Hol har en høy andel ansatte innenfor reiselivsnæringen, som har blitt svært hardt rammet av korona-pandemien og som vil bruke lang tid på å komme seg på fote igjen. En av fire arbeidsplasser i Hol er innenfor reiseliv. Også Gol er på listen over de fem mest sårbare kommunene, sammen med Kongsberg, Halden og Nannestad.  

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: