Automatisk fornying av skjenkebevilling i flere kommuner?

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Skjenkebevilling er viktig for restauranter

Skjenkebevillingen kan automatisk fornyes dersom skjenkestedet ikke har noen anmerkninger. Idag må man søke på nytt hvert fjerde år.

-I disse dager behandles ny alkoholpolitisk handlingsplan i kommunene. Derfor mottar ordførerne nå brev fra NHO Viken Oslo og NHO Reiseliv der vi minner dem på muligheten til forenkling når det gjelder skjenkebevilling.

- Oslo kommune innfører nå automatisk fornying av skjenkebevilling. Dette synes vi i NHO Viken Oslo at kommunene i Viken burde gjøre også. Så langt har vi fått positiv respons fra en ordfører fra Høyre og en fra Sp, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo.

I brevet signert Solli og administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold heter det:

«En forutsetning for automatisk fornying av bevilling må være at bedriften ikke har hatt avvik tidligere. De midlene som frigjøres i form av mindre byråkrati kan derfor brukes til grundigere oppfølging av de useriøse bedriftene slik at automatisk fornying ikke fører til et frislipp av useriøse aktører i bransjen.

Automatisk fornying av skjenkebevilling er en viktig forenkling. Det er slike beslutninger som bidrar til å gjøre en kommune næringsvennlig, og det er samtidig et viktig signal til serveringsbransjen. Søknad om skjenkebevilling hvert fjerde år betyr mye byråkrati for bedriftene og ikke minst stor uforutsigbarhet. En skjenkebevilling er et være eller ikke være for restauranter og barer.

Våre medlemsbedrifter innenfor reiseliv har lenge ønsket at seriøse serveringssteder skal få fornyet skjenkebevillinger automatisk.»

De to understreker at et godt utelivstilbud er viktig for bolyst og trivsel.

-Serveringsbransjen er med på å gjøre en kommune til et attraktivt sted å besøke. Reiseliv er også en svært inkluderende bransje. I overnatting- og serveringsbransjen er hver tredje ansatt under 24 år, mens 43 prosent har utenlandsk bakgrunn, skriver Solli og Krohn Devold i brevet til ordførerne.