NHO

Innhold

Bærum og Oslo på pallen i Kommune-NM

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Bærum er nummer to i Kommune-NM 2020, her ved Bærum rådhus. Oslo er nummer 3

Bærum og Oslo er igjen slått av Sola i NHOs Kommune NM som måler næringsvennlighet i kommunene. Begge kommuner er gode på det meste, men få med fagbrev trekker noe ned.

-Vi trenger å skape 250 000 nye jobber i privat sektor de neste ti årene. Da må vi ha kommunene med på laget. Kommunene spiller en viktig rolle i å legge til rette for bedriftene lokalt. Derfor mener vi at hver kommune må ha en offensiv næringspolitikk for å sikre jobbskaping, bidra til grønn omstilling og nye eksportbein å stå på for norsk økonomi, sier regiondirektør i NHO Viken Oslo Nina Solli.

Sola rangeres høyest i Kommune NM, og foran Bærum. Sola har ligget høyest på rangeringen i Kommune-NM over flere år, unntaket var fjorårets rangering da Sola var nummer 2 etter Oslo. 

Bærum kommune er på andreplass i årets Kommune-NM. Bærum rangerer øverst på flere områder som variert næringsliv og høyt inntektsnivå. Bærum har også lavest andel uføre - bare 3,2 prosent. Bærum er også den kommunen med flest med sysselsatte med høyere utdanning, men svært få har fagbrev, som er det bedriftene trenger.

Oslo ligger på topp på nesten alle områder. Unntaket her er også kompetanse, der lite arbeidskraft med fagbrev trekker ned. Her ligger Oslo på 11.plass av alle fylkene.

Viken beholder tredjeplassen sin blant fylkene i NHOs Kommune NM. Fylket har åtte kommuner på topp 20-plassering, og er blant topp tre på indikatorene næringsliv, demografi og kommuneøkonomi.

Kommunene i vår region preges av god kommuneøkonomi, netto innflytting, befolkningsvekst og stor andel unge i befolkningen. Viken har hele åtte kommuner inne blant de 20 beste kommunene. Disse er Bærum, Kongsberg, Ullensaker, Lier, Ås, Asker, Nittedal og Lillestrøm

Den sammenslåtte kommunen Nordre Follo gjør det bedre enn Ski og Oppegård har gjort, men det samme kan man ikke si om nye Asker eller Lillestrøm. Asker har falt en plass ned til en 13. plass og Lillestrøm gjør det dårligere enn Skedsmo gjorde det tidligere i Kommune NM. Men begge kommuner er inne blant de 20 beste likevel.

I Viken er det kun noen kommuner som ligger svært langt nede på rangeringen. Aremark i tidligere Østfold, Hurdal i tidligere Akershus og Rollag i tidligere Buskerud er blant disse. Her er bildet lav kompetanse, høy andel uføre, liten grad av privat sysselsetting og høy grad av aldring. For Hurdal er ikke bildet helt svart. Der er det netto innflytting og noe høyere grad av privat sysselsetting.

Innenfor disse temaområdene foreslår vi følgende grep: 

Næringsliv: Kommunen kan legge til rette for næringsvariasjon, f.eks ved å ha nok næringsareal tilgjengelig for ulike typer bedrifter. En annen ting kommunen kan gjøre er å bruke private bedrifter i tjenestetilbudet til innbyggerne.  

Arbeidsmarked: Her ser vi blant annet på andelen uføre og arbeidsledige. Her kan kommunen sammen med bedriftene hjelpe flere som står utenfor arbeidslivet tilbake til jobb.   

Demografi: Å gjøre noe med befolkningssammensetningen i kommunen er langsiktig arbeid. Kommunen kan legge til rette for et bredt spekter av bedrifter og bygging av boliger av ulike typer, slik at folk i alle aldre synes det er attraktivt å bo i disse kommunene.   

Kompetanse: NHOs Kompetansebarometer viser at 6 av 10 bedrifter ikke får tak i kompetansen de trenger. Det er faglært arbeidskraft de trenger. Kommunen må bidra til at flere velger yrkesfag som utdanningsvei.  

Kommuneøkonomi: Kommunen bør ha et konkurransedyktig avgiftsnivå som gjør det attraktivt for bedriftene å etablere seg og utvide. Konsekvensen av å ha høyt avgiftsnivå og/eller eiendomsskatt kan være at bedriftene flytter og etablerer seg i nabokommunen. 

 

Fakta om Kommune NM: 

NHOs Kommune-NM er en årlig rangering av Norges kommuner og måler kommunens attraktivitet for næringslivet gjennom økonomiske bærekraft og potensiale for vekst. Kommune-NM 2020 dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommune økonomi. Kommuner som rangeres høyt i Kommune-NM har gjerne høy yrkesdeltakelse, høy andel private jobber, en ung og kompetent arbeidsstyrke, høy næringsvariasjon og god kommuneøkonomi. Tallgrunnlaget er fra 2019. Rangeringen er med utgangspunkt i dagens 356 kommuner og Vikens 51 kommuner. 

 

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: