Bærum til topps - Oslo nummer tre

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Bærum kommune til topps i NHOs Kommune-NM

Bærum kommune til topps i NHOs Kommune-NM

NHOs Kommune NM: Bærum topper listen som kommunen med best økonomisk vekstkraft i Norge i NHOs årlige kåring.

-Gratulerer til Bærum kommune! Kommunen har klart å tiltrekke seg kompetente innbyggere og spennende kunnskapsbedrifter ved å blant annet tilrettelegge for næringsaktivitet på en god måte, sier regiondirektør i NHO Viken Oslo, Nina Solli. 
 
Bærum gjør det best på det meste: Kommunens innbyggere har høy utdanning og en lav andel innbyggere som er utenfor arbeidslivet. Bærums innbyggere har også høy gjennomsnittlig inntekt. Men når det gjelder “andel innbyggere med fagbrev”, kommer Bærum nesten så langt bak i rekka som det er mulig å komme, bare slått av Oslo på sisteplass.  
 
Bærum, Sola og Oslo har vært topp tre i mange år, og Sola har oftest vært på toppen av pallen. Oslo vant i 2019, men skårer litt dårligere i år på grunn av høy arbeidsledighet under koronapandemien.
 
-NHO opptatt av næringsvennlige kommuner. Vi trenger kommuner som lytter til bedriftene og forenkler hverdagen for bedriftslederne. Det handler om alt fra å redusere saksbehandlingstid, bruke offentlige anskaffelser til å fremme grønne, innovative løsninger, til å forenkle byggesaksbehandlingen, sier Solli.  
 
-Oslo er god på det meste: Kommunen har stor næringsvariasjon, mange unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken og lave administrasjonskostnader. Oslo er god på å tiltrekke seg arbeidskraft med høy utdanning og stor innovasjonskraft. Samtidig ser vi svært høye boligpriser noe som gjør at ikke alle har råd til å bo i Oslo. I korona-året har også Oslo hatt en betydelig økning i arbeidsledigheten, sier Solli. 
 
- Oslo er også den kommunen i landet med lavest andel sysselsatte med bestått fagprøve. NHOs Kompetansebarometer viser at 6 av 10 bedrifter ikke får tak i kompetansen de trenger. Det bedriftene trenger er faglært arbeidskraft. Her kan kommunen gjøre mer for å stimulere ungdom til å velge yrkesfag, og kommunen selv kan stille opp med læreplasser i fag der kommunen er arbeidsgiver, sier Solli. 
 
-Det er godt å bo i de fleste kommunene i Viken. 40 av de 51 kommunene i Viken har befolkningsvekst. Kommunene på Romerike opplever den største befolkningsveksten, men vi ser også at folk flytter ut av Oslo og til kommuner som Fredrikstad og Hemsedal. Hemsedal øker folketallet, mens Oslo taper innbyggere til kommunene i Viken, sier Solli. 
 
-Mange av kommunene i Viken er fortsatt for små. Det ser vi godt på denne målingen. Når en kommune som Aremark med sine rundt 1300 innbyggere har over 8000 kroner i administrasjonsutgifter per innbygger, så sier det seg selv at kommunen er for dyr å drive, sier Solli. 
 
 
Fakta om Kommune NM:    
 
NHOs Kommune-NM er en årlig rangering av Norges kommuner og måler kommunens attraktivitet for næringslivet gjennom økonomiske bærekraft og potensiale for vekst. Kommune-NM 2021 dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommune økonomi.  
 
Kommuner som rangeres høyt i Kommune-NM har gjerne høy yrkesdeltakelse, høy andel private jobber, en ung og kompetent arbeidsstyrke, høy næringsvariasjon og god kommuneøkonomi. Tallgrunnlaget er fra 2020. Rangeringen er med utgangspunkt i dagens 356 kommuner og Vikens 51 kommuner.