NHO

Innhold

Bedriftene er godt fornøyde med markedsituasjonen

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

#205

Nina Solli, regiondirektør NHO Viken Oslo

Den største gruppen bedrifter i vår region forventer vekst de neste 6-12 måneder. Samtidig er investeringsiveren lavere enn tidligere. Bedriftene ser ikke like lyst på fremtiden i hele regionen.

Den største gruppen bedrifter i forventer vekst de neste 6-12 måneder. Samtidig er investeringsiveren lavere enn tidligere. Bedriftene ser ikke like lyst på fremtiden i hele regionen.

Det er forskjell på bedriftene i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold og hvilke forventninger de har til fremtiden. Bedriftene er mest negative i Østfold og i Oslo og mest positive i Akershus.

Næringene som varsler om mange ansettelser fremover samsvarer i stor grad med de næringene som hadde sterk sysselsettingsvekst i 2018. Bygge- og anleggsnæringen og industrien rapporterer begge at de vil øke sysselsettingen framover.

-Flere bedrifter meldte også om mangel på arbeidskraft i andre kvartal. Det er tapt verdiskaping, sier regiondirektør Nina Solli.

Næringslivets økonomibarometer er en kvartalsvis undersøkelse som sendes til NHOs medlemsbedrifter. Bedriftene får spørsmål om hvordan de opplever markedssituasjonen og hvilke forventninger de har til framtiden. 1600 bedrifter svarte i 2. kvartal. I NHO Viken Oslo har 610 bedrifter svart.

Oslo og Akershus

Når det gjelder markedssituasjonen ligger bedriftene i Oslo og Akershus på nivå med de andre bedriftene i NHO, men når det gjelder synet på fremtiden er bedriftene i vår region noe mer negative.

Vi ser også at bedriftene i Oslo og Akershus har noe lavere investeringsiver enn landsgjennomsnittet. Samtidig ser vi at det er en klar oppgang i viljen til nye ansettelser. Bildet er altså sammensatt.

Det er forskjell på bedriftene i Oslo og Akershus. Bedriftene i Akershus ser lysere på både markedssituasjon og markedsutsiktene enn bedrifter i Oslo.

-Mediebedriftene og reiselivsbedriftene er mer negative enn andre næringer, mens bedringen fortsetter for oljerettede næringer. Dette kan ha betydning for forskjellene på Oslo og Akershus siden de fleste mediebedriftene ligger i Oslo og de fleste oljerettede bedrifter ligger i Akershus, sier Solli.

Østfold

Bedriftene i Østfold synes markedssituasjonen er god. Samtidig er forventningene til fremtiden noe lavere her enn i resten av Viken.

-Færre Østfoldsbedrifter vil ansette og færre bedrifter vil investere enn i resten av Viken. Det viser tallene fra andre kvartal. 80 bedrifter i Østfold har svart på undersøkelsen, sier Solli.

Buskerud

Mens markedssituasjonen for Buskerudbedriftene var langt over landsgjennomsnittet tidligere kvartaler, er den nå på landsgjennomsnittet med de andre bedriftene i NHO. Når det gjelder synet på fremtiden er bedriftene i Buskerud delt.

-Det er en klart positiv trend for planlagte ansettelser for Buskerudbedriftene, mens planlagte investeringer har svingt rundt samme nivå siste to år, sier Solli.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: