Bedriftene får regningen i statsbudsjettet

Publisert

Formuesskatten øker i den nye regjeringen forslag til statsbudsjett.

En ekstraregning på om lag 7 milliarder kroner til formuesskatt og utbytteskatt er det siste bedriftene trenger nå.

-For bedrifter over hele landet er dette budsjettet dårlig nytt. For bedriftene er det små satsninger og en stor regning, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo.

-Vår tids viktigste utfordring er å kutte klimagassutslipp og skape jobber. Da trenger vi private bedrifter. De må ha kapital til å investere i grønn omstilling og arbeidsplasser i Oslo og Viken.

-Behovet er fortsatt stort for tiltak som kan sette fart i klimakuttene, for eksempel et CO2-fond for næringstransport. Stortinget må be regjeringen gå i forhandlinger med næringslivet om en slik løsning, sier Solli.

-I en tid hvor det er økende smittetall og økende bekymring i bedriftene, burde heller ikke regjeringen øke arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering fra 10 til 15 dager. Det skaper ekstra usikkerhet for bedrifter som lenge har stått i en krevende situasjon.

-Vi trenger også et ytterligere krafttak for fagarbeiderutdanningen, utover det regjeringen har varslet av tiltak. Dette er viktig for å få flere til å fullføre videregående opplæring. Norge trenger 1000 fagskoleplasser, bransjeprogrammer og utstyr i skoleverkstedene, sier Solli.

NHO mener det er positivt at regjeringen ikke øker oljepengebruken.

-Vi har forståelse for at regjeringen ikke kan løse alt i første budsjett, så vi ser frem til fortsatt samarbeid for å finne gode tiltak for klimakutt og jobbskaping fremover, avslutter Solli.