NHO

Innhold

Bedriftene i Viken Oslo mangler kompetanse

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

menneske

Også byggebransjen melder om stort behov for kompetanse

Bedriftene i NHO Oslo og Viken etterspør fagarbeidere, ingeniører og fagarbeidere med fagskole.

-Teknikk og industriell produksjon (TIP) står øverst på behovslisten til bedriftene i Østfold, mens i Akershus og Oslo er det fagarbeidere i bygg- og anleggsteknikk det er mest bruk for. I Buskerud etterspør bedriften både TIP og bygg- og anleggsteknikk samt elektro, sier regiondirektør i NHO Viken og Oslo Nina Solli.

Ingeniører er også svært etterspurt. Ingeniørtypene som flest bedrifter har behov for på nasjonalt nivå, er elektro-, bygg- og maskiningeniører. Det stemmer godt overens med hva bedriftene i Viken og Oslo trenger.

-Dessuten er de beste ingeniørene de som har et fagbrev i sekken, sier Solli.

Kompetansebarometeret for 2018 viser at 6 av 10 av NHOs bedrifter har et udekket kompetansebehov. Bedriftene som har svart at de har et udekket kompetansebehov har økt i alle deler av den store regionen.

-Dette er tapt verdiskaping og i neste omgang tapte arbeidsplasser. Det er fortsatt er en mismatch mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i vår region. Vi har et utdanningssystem som ikke leverer godt nok den kompetansen arbeidslivet trenger, sier Solli.

Hun understreker at det er et godt lønnsnivå blant fagarbeidere og at et fagbrev gir spennende jobbmuligheter i både Viken og Oslo.

-Elever og studenters ønsker alene kan ikke styre dimensjoneringen av utdannings- og studietilbudet. Vi er avhengig av et tettere samspill mellom utdanningssystemet og næringslivet for å avstemme behov. Dette blir mer og mer viktig når endringstakten i næringslivet øker, sier Solli.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: