NHO

Innhold

Behovet for fagskoleutdannede øker i Buskerud

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Kompetansebarometeret for 2018 viser et fortsatt stort udekket behov i Buskerud. Mest ettertraktet er yrkesfaglig kompetanse. Det er fagkompetanse til de store verdiskaperne i fylket innenfor bygg og industri som er mest etterspurt.

Bedriftene i Buskerud mangler kompetanse

Kompetansebarometeret for 2018 viser  at 6 av 10 av NHOs bedrifter har et udekket kompetansebehov. I Buskerud er det 58% av bedriftene som svarer dette. Det er det samme som i 2017, som da var det høyeste siden barometeret kom ut for første gang i 2014.

Mangel på kompetanse medfører verdiskapningstap

Blant bedriftene som har et udekket kompetansebehov, sier 4 av 10 at de har tapt kunder eller markedsandeler. 4 av 10 oppgir at de har skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten, mens 2 av 10 har redusert virksomheten. 

Fortsatt stort behov for fagarbeidere

Flest av NHOs bedrifter melder at de har størst behov for kompetanse med utdanningsnivåene yrkesfag og fagskole de neste fem årene.

62% av bedriftene i Buskerud svarer at de i stor eller noen grad har behov for yrkesfaglig kompetanse. Det er det samme som i 2017.

56% av bedriftene i Buskerud har behov for fagskoleutdannende. Det er en økning fra 2017 da 52% svarte de hadde i stor eller noen grad behov for fagskoleutdannende.

Bygg og anlegg, elektro og Teknikk og industriell produksjon er der det er størst behov i Buskerud. Innenfor alle tre områdene er det en liten økning sammenlignet med 2017. Her skiller Buskerud seg fra de nasjonale tallene ved at behovet er størst innenfor bygg og anlegg.

Ingeniør og tekniske fag er det nest viktigste fagområdet for bedriftene

Ingeniørtypene som flest bedrifter har behov for på nasjonalt nivå, er elektro-, bygg- og maskiningeniører. Det stemmer også for Buskerud. Behovet er likt som i 2017. Sammenligner man med 2016 ser man en markant økning i behovet for elektroingeniører i Buskerud.

Behov for etter -og videreutdanningstilbud

Nytt i år er at bedriftene også har svart på behovet for etter og videreutdanning. Hele 71% av Buskerud bedriftene svarer at det er behov for etter -og videre utdanningstilbud innenfor håndverksfagene. Nærmere 60% svarer at det er et behov innenfor ingeniør og tekniske fag. Nettbasert opplæring, som gjør det lettere å kombinere jobb med utdanning er et viktig tiltak. Samtidig trekkes det fram av bedriftene at støtte til etter -og videreutdanning for fagbrev og fagskole er et relevant virkemiddel.  

Over 80% av bedriftene mener at fagskolen har vært svært nyttig kompetansehevingstiltak for bedriften. NHO mener at fagskolen spiller en sentral rolle i framtiden for at bedriftene skal få nok av riktig kompetanse. Men rammevilkårene må gi incentiv til å opprette nye tilbud, og fagskolene må lage opplegg som kan kombineres med jobb. 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: