NHO

Innhold

Bredt spekter av krisetiltak i Viken-kommuner

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Mer asfaltering bidrar til å holde hjulene i gang for mange bedrifter

Mer asfaltering bidrar til å holde hjulene i gang for mange bedrifter

De fleste av de største kommunene i Viken og Oslo har vedtatt krisepakker for å avhjelpe næringslivet i forbindelse med koronapandemien.

-Vi har hatt en god dialog med kommunene, og gjennomført møter med mange av dem for å gi våre innspill. Vi er glade for at de følger opp med konkrete tiltak for å hjelpe næringslivet, sier Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo.  

Omfanget av pakkene og tiltakene varierer fra kommune til kommune, fra gratis parkering til utsettelse av eiendomsskatt og andre kommunale avgifter.  

NHO Viken Oslo har kommet med følgende innspill til kommunene på tiltak de burde iverksette:  

  1. Forsere planlagt vedlikehold, service og kontroll av kommunale bygg som står tomme, eksskoler, barnehager osv.  
  2. Forsere planlagte byggeprosjekter 
  3. Forsere asfaltering av vei og fortau, og vedlikehold av vei. 
  4. Innføre enklere og digital byggesaksbehandling
  5. Bygge ut kommunal ladeinfrastruktur 
  6. Betale regninger før forfallsdato
  7. Ikke avlyse leie av lokaler, men utsette arrangementer 

Regionkontoret har gjort en kartlegging av krisepakkene til de 16 største kommunene og regionsentra i Viken og Oslo. Kartleggingen viser at de tiltakene flest av kommunene har iverksatt er forsering av vedlikeholdsprosjekter (14 kommuner) og rentefri betalingsutsettelse av eiendomsskatt og andre kommunale avgifter (10 kommuner).

Syv av kommunene har forenklet byggesaksbehandlingen for å få fortgang i byggeprosjekter og vil prioritere hurtigere behandling. To av kommunene – Halden og Indre Østfold - har vedtatt å ta inn ekstra lærlinger, noe som er viktig fordi mange lærlinger risikerer å stå uten plass til høsten.

Solli understreker at det er viktig at kommunene holder tempoet oppe i anskaffelser og investeringer for å holde hjulene i gang, og at dette ikke er tiden for å sette planlagte prosjekter på vent.

-Kommunene kan redusere hvor dyp og langvarig krisen blir ved å gi næringslivet oppdrag slik at aktiviteten kan holdes oppe. Det er viktig for å redde flest mulig arbeidsplasser og sikre at det ikke blir flere permitterte og arbeidsledige, sier Solli. 

Om kartleggingen
Informasjonen er hentet fra medieoppslag, kommunenes nettsider, postjournaler og opplysninger gitt fra kommunen selv. Det dreier seg om tiltak som er vedtatt av formannskap eller kommunestyre, eller planlagt iverksett av kommunens administrasjon. Det tas forbehold om at oversikten ikke er helt uttømmende og at det kan være enkelttiltak som ikke er fanget opp.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: