NHO

Innhold

Buss viktigere enn sykkel i Bygdøy allè

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Buss i Bygdøy alle

Buss i Bygdøy alle

-Fjerning av kollektivfelt i vestgående retning i Bygdøy Allé til fordel for sykkelfelt vil føre til forsinkelser for både kollektivtransport og nyttetransport. Det er svært uheldig, sier regiondirektør Nina Solli.

- Dette forslaget prioriterer de få syklistene foran de mange som bruker buss. Her må Bymiljøetaten komme opp med en løsning som ivaretar behovene til nyttetransport og kollektivtransport på en bedre måte. I Bygdøy Allé går tre av Oslos mest brukte busslinjer. Disse fungerer som bindeledd mellom Oslo sørvest og sentrum, og transporterer flere tusen passasjerer hver dag. En fjerning av kollektivfeltet vil medføre forsinkelser for disse busslinjene, sier Solli.

-Å fjerne kollektivfeltet fører til at kollektivtransport og nyttetransport vil gå i samme felt, noe som vil føre til forsinkelser for både kollektivtransport og nyttetransport. Det må finnes en bedre løsning, sier Solli.

 Debatten om sykkelfelt i Bygdøy Allé har pågått en stund. Likevel sendes det ut naboinformasjon to uker før tidligste planlagte oppstart av arbeidene. (Brevet er sendt ut 30.09.19 og der står det at arbeidene vil tidligst starte andre halvdel av oktober 2019.)

-Dette gir ingen forutsigbarhet for kollektivtrafikken og næringsdrivende, mener Solli.

Hun stiller også spørsmål ved hvordan kryssing av sykkelfelt er tenkt løst når bussen stanser ved holdeplasser: Vår bekymring er at dette kan føre til trafikkfarlige situasjoner. Av hensyn til arbeidshverdagen til sjåførene og til andre trafikanter, må dette unngås, mener hun.

 -Hva er hensikten med å innføre dette fra høsten 2019? Det er flere som bruker buss og færre sykler om høsten og vinteren. Med Bymiljøetatens forslag vil man få måneder med hindringer for busstrafikk og annen trafikk, uten at det nødvendigvis fører til at flere sykler i Bygdøy Allé. Det er helt bak mål. I det minste burde Bymiljøetaten utsette dette til våren 2020, sier Solli.

 -Vi er ikke motstandere av flere sykkelveier eller å bedre forholdene for syklende. Men det kan ikke gå på bekostning av kollektivtrafikken og næringstrafikk. Det gir ingen mening å legge hindringer for kollektivtrafikken ut til Fornebu før Fornebubanen er i drift, sier Solli og viser til 31-bussen som går hvert sjette minutt.

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: