NHO

Innhold

Det verste ligger trolig foran oss

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

- Det verste er sannsynligvis foran oss. Vi kan stå overfor flere år med massiv ledighet, sier regiondirektør i NHO Viken Oslo Nina Solli.

- Selv om deler av samfunnet nå gradvis åpnes opp igjen er krisen i bedriftene langt fra over. For næringer som reiseliv og luftfart er krisen fortsatt akutt. I olje, gass, leverandørindustri, industri, bygg og anlegg tror vi det verste fortsatt ligger foran. Det er viktig at vi ikke senker skuldrene, sier Solli

NHOs økonomibarometer for andre kvartal viser at særlig bedriftene i Oslo er pessimistiske både med hensyn til nå-situasjonen, men også når det gjelder markedsutsiktene. Nedgang i investeringer vil trolig føre til nedbemanning i mange bransjer.

-Bedriftene i Akershus, Buskerud og Østfold er noe mer positive enn Oslobedriftene, men det er forventet kraftig fall i bedriftenes ansettelses- og investeringsplaner også der, sier Solli.

Krisepakke før pinse

Regjeringen presenterte en rekke tiltak for veien ut av krisen fredag før pinse. Tiltakene inkluderer en reduksjon i skatten på arbeidende kapital, forslag om lønnstilskuddsordning, justeringer i kompensasjonsordningen og en pakke for grønn omstilling.

- I denne krisepakken er det mye bra. Våre medlemmer har stor tillit til at politikerne skal hjelpe dem ut av krisen. Lønnstilskudd er et av tiltakene i pakken. Dette er noe NHO har etterspurt. Nå trenger vi politikk som bidrar til å skape og bevare private arbeidsplasser.

NHO har lansert fem innsatsområder ut av krisen

Skatt

Regjeringen reduserte skatten på arbeidende kapital ved at verdsettelsen av denne delen av formuen reduseres fra 75 prosent til 65 prosent når skatten beregnes.

- Når regjeringen i nå reduserte skatten på arbeidende kapital, viser det at de forstår behovet for å beholde kapital i de private bedriftene. De pengene kan brukes til å bevare arbeidsplasser. Men det burde har vært en større reduksjon. Skatten bør fjernes helt, sier Solli.

Kompensasjonsordningen

Regjeringen presenterte også endringer i kompensasjonsordningen. Ordningen forlenges til og med august, men kompensasjonsgraden og maksimalt beløp trappes ned i juli og august.

- NHO har gått inn for å forlenge kompensasjonsordningen til over sommeren, så det er bra. Dette er nødhjelp, og nøden i mange bedrifter er fortsatt stor. Men kompensasjonsgraden må opprettholdes på dagens nivå, sier Solli.

Krisepakke for oljenæringen

I løpet av kort tid få på plass en pakke som skaper aktivitet i oljenæringen og leverandørindustrien

-NHO håper på et bredt forlik i Stortinget som sikrer de mange tusen arbeidsplassene disse næringene representerer. Vi må også få på plass ytterligere tiltak for å sikre at maritime næringer kommer seg gjennom krisen, sier Nina Solli.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: