NHO

Innhold

En av tre bedrifter rammet av innreisestopp

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Mangel på utenlandsk kompetanse og arbeidskraft skaper problemer for bedriftene

-Mangel på utenlandsk kompetanse og arbeidskraft skaper nå utfordringer for mange av bedriftene våre, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo

Hver fjerde bedrift som benytter seg av utenlandsk arbeidskraft opplever forsinkelser i pågående prosjekter. - Om grensestengingen varer, vil bildet trolig forverres, sier regiondirektør Nina Solli.

Koronakrisens sekstende medlemsundersøkelse viser at mange bedrifter fortsatt sliter tungt. I Oslo har 511 bedrifter svart. I Viken er tallet 665 besvarelser. 

Den siste innstramningen i smitteverntiltakene har ikke forverret situasjonen i bedriftene vesentlig, men om de varer ved, vil saken være en helt annen, sier Solli. 

Hun tenker ikke minst på stengningen av grensene inn i landet: 

Mangel på utenlandsk kompetanse og arbeidskraft skaper nå utfordringer for mange av bedriftene våre. En lengre stengning av grensene våre vil gjøre varig skade på norske bedrifter, norsk konkurransekraft og økonomi. Dette rammer manges jobber.  

Av de bedriftene som benytter utenlandsk arbeidskraft, oppgir hver tredje bedrift i Viken og Oslo at de nye innreisereglene har ført til forsinkelser på pågående prosjekter 

Vi må finne løsninger som slipper arbeidskraften inn, samtidig som det er trygt. Vårt ønske er en gradvis åpning for arbeidsinnvandring fra EØS-området med et mer vanntett regime for karantene og testing. Heller strengt enn stengt, sier Solli. 

 

Todeling 

Medlemsundersøkelsen dokumenterer todelingen vi har sett gjennom store deler av koronakrisen: 

- De fleste sliter litt. Noen sliter myeVi ser blant annet at så godt som alle reiselivsbedrifter i Oslo har merket lavere etterspørsel de siste fire ukene. Samtlige utelivsbedrifter som har svart sier de har likviditetsproblemer og ni av ti frykter konkurs. Sju av ti serveringsbedrifter i Oslo frykter konkurs.  (65 prosent). 

NHOs kvartalsvise økonomibarometer som også er klart i dag onsdag spør om bedriftenes syn på fremtiden viser at mange bedrifter ser mørkt på fremtiden: 

- Fortsatt ser mange av våre medlemsbedrifter mørkt på fremtiden. Og etter 80 000 tapte jobber frem til tredje kvartal i fjor – alle i privat sektor, øker ledighetstallene også denne uken. Det bekrefter det bedriftene rapporterer til oss, at krisen fortsatt er reell, sier Solli. 

 

Stadig skiftende regler 

Stadig skiftende regler har vært blant det mest utfordrende for bedriftene det siste koronaåret, viser NHOs siste medlemsundersøkelse.  

Vi jobber aktivt med å informere bedriftene både gjennom vår koronatelefon, gjennom vårt medlemssenter, på arbinn.no og på diverse webinarer og lyttemøter, sier Solli. 

Ved siden av redusert etterspørsel, har stadig skiftende regler vært det mest utfordrende for bedriftene det siste året. 

- Det er lett å forstå frustrasjonen over stadige endringer i råd og anbefalinger, i regler, lover og forskrifter, sier Solli. 

30 prosent oppgir redusert omsetning som følge av lokale strenge smitteverntiltak. I Oslo og Viken er andelen 4 av 10. 

- Det er en slags trøst at vi ikke ser en forverring over alt. Men den er mager for de som står midt oppe i det, ikke minst i reiselivet, sier Solli. 

 

Undersøkelsen viser også blant annet dette: 

  • En økt andel som oppgir redusert etterspørsel opp fra 47 til 55 prosent i Viken og fra 51 prosent til 61 prosent i Oslo. 
  • Andelen som oppgir at de vurderer ytterligere oppsigelser er den laveste siden vi startet målingene. 20 prosent vurderer dette i Oslo og 14 prosent i Viken. 
  • En liten nedgang i andelen som frykter konkurs både i Oslo (fra 19 til 17 prosent) og i Viken (fra 12 til 11 prosent) 

Flere nøkkeltall for Viken her