NHO

Innhold

EØS-avtalen betyr trygghet og forutsigbarhet for bedriftene

Nyhet

Publisert

Kristen Hovland, daglig leder Keep-it Technologies

Kristen Hovland, daglig leder Keep-it Technologies vil ekspandere og selge sin holdbarhetsindikator utenfor Norge, da er EØS-avtalen nødvendig.

EØS-avtalen er helt avgjørende for arbeidsplassene i Viken, Oslo og resten av landet. 75 prosent av norsk eksport går til land i EU/EØS-området.

-Eksporten bare fra Akershus gir grunnlag for nær 35 000 arbeidsplasser. Det er langt flere enn antall innbyggere her i Oppegård kommune, sa regiondirektør Nina Solli da Europabevegelsen inviterte til debatt om EØS-avtalen og norsk arbeidsliv på Kolben i Oppegård denne uka. Regiondirektør Solli var en av debattantene. Det samme var blant annet Europabevegelsens Heidi Nordby Lunde, Arbeiderpartiets Tuva Moflag og nestleder i Fellesforbundet Steinar Krogstad.

Solli trakk fram flere bedriftseksempler:

I Sarpsborg finner vi hjørnesteinsbedriften Borregaard, med verdens mest avanserte bioraffineri. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer de miljøvennlige biokjemikalier og biomaterialer som kan erstatte oljebaserte produkter. Skal de kunne fortsette å innovere med nye miljøvennlige løsninger og ansette hundrevis av mennesker, ja da må de fortsette å ha en forutsigbar EØS-avtale.

I Nore og Uvdal kommune, en kommune med 2 459 innbyggere i Buskerud, finner vi familiebedriften Uvdal Maskinfabrikk som har kompetanse i verdensklasse innen engineering og produksjon. Skal den bedriften fortsette å skape verdier for lokalsamfunnet, ja da må EØS-avtalen fortsette å være der. 

Keep-it, en liten bedrift i Oslo, har som visjon å redusere mengden mat som kastes i verden, og gjennom det redusere klimagassutslippene. De har som mål å erobre verden med en holdbarhetsindikator, en liten plastbeholder som settes på produktemballasjen. Dere har sikkert sett de i dagligvarebutikkene. Men skal den lille dingsen fra Landbrukshøgskolen på Ås bli en internasjonal suksess, ja da må vi ha EØS-avtalen.

- Det er noen utfordringer. For eksempel har det åpne arbeids- og tjenestemarkedet gjort det lettere for useriøse aktørene å komme til Norge. Noe som øker problemene med sosial dumping og svart arbeid. Men lovbrudd og arbeidslivskrim er nettopp det – kriminalitet! Så mer kontroll er svaret, ikke stengte grenser.

-Miljøregler må utformes i fellesskap. Det er viktig at land som handler med hverandre ikke kan utkonkurrere andre land ved å ha mindre strenge miljøregler. På veien mot et lavutslippssamfunn har Norge ønsket å forplikte seg til felles målsettinger med EU, og å samarbeide om å redusere klimagassutslippene, sier Solli.

-Mange motstandere av EØS-avtalen sier at vi kan reforhandle avtalen med EU og få til bedre vilkår. Dette er svært usannsynlig. Brexit er et eksempel på dette. Selv en ambisiøs frihandelsavtale vil ikke sikre våre bedrifter likeverdig markedsadgang til det europeiske markedet. Hovedutfordringen er i dag er forskjeller i regelverket mellom landene. Disse rydder EØS-avtalen av veien gjennom å ha like regler for alle, sier Solli.