NHO

Innhold

Fagprøver må gjennomføres

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Viktig at fagprøver gjennomføres

Viktig at fagprøver gjennomføres selv om man må holde avstand på grunn av smittefare

Mange lærebedrifter i Oslo og Viken er sterkt berørt av tiltakene for å begrense koronasmitten, og har måttet permittere medarbeidere. Samtidig jobbes det for å få gjennomført fagprøvene i begge fylker.

1. april  hadde 680 lærlinger i Oslo blitt permittert eller fått permitteringsvarsel. Tallet for Viken var 667 lærlinger.

Når det gjelder problemstillingen med at lærlinger ikke imøtekommer minstekravene til dagpenger ved permittering, så jobber NHO med dette mot sentrale myndigheter. Les mer her

Både Viken Fylkeskommune og Oslo kommune melder nå at det jobbes med å få til fagprøver slik at lærlingene kan bli ferdige med læreløpet. 

Kokkelærlinger på "hjemmekontor" kombinerer arbeid og undervisning

Oslo vil legge til rette for at lærlinger som nå venter på å gå opp til fag/svenneprøve, skal få denne formaliserte kompetansen raskest mulig. Kommunen skal organisere og tilby digital opplæring til flest mulig lærlinger som risikerer permittering. Viken fylkeskommune melder at de allerede har gjennomført digitale fagprøver og at det planlegges å få til fagprøver i flere fag før påske og rett over påske. 

Partene i arbeidslivet er enige om at så lenge virksomheten har en produksjon eller arbeidsoppgaver som gjør at man kan gi en forsvarlig opplæring, skal lærlinger i størst mulig grad skjermes for permitteringer. Hovedregelen bør være at "lærlingen skal forlate virksomheten sammen med siste fagarbeider".

Yrkesopplæringsnemnda i Oslo oppfordrer alle lærebedrifter og opplæringskontor til å strekke seg langt både for å unngå permittering av lærlinger og for å gi lærlingene muligheter til å fullføre læretiden etter at permitteringstiden er over. Bedrifter som har mulighet for det, bør også planlegge inntak av årets lærlinger.

I Viken er det ennå ikke oppnevnt noen yrkesopplæringsnemnd, men partene som utgjør interimnemnda, dvs LO og NHO, er enige om de samme retningslinjene som de yrkesopplæringsnemnda i Oslo har vedtatt.

-Mange elever og lærlinger står også i utfordrende tider. NHO Viken Oslo og LO i Viken Oslo jobber sammen med både Viken fylkeskommune og Oslo kommune for å legge til rette for at flere elever kan ha mer praksis og dermed kan bidra på samfunnskritiske områder. Det jobbes også med å organisere og tilby digitale løsninger til lærlinger som får opplæringen sin avbrutt, enten gjennom oppsigelse eller permittering, sier fagsjef Morten Bakke i NHO Viken Oslo.

-Bedriftene oppfordres også til å melde lærlingene opp til fag- eller svenneprøven så tidlig som mulig, for å bidra til at lærlingene ikke forsinkes i sin utdanning på grunn av forlenget læretid. Vi jobber nå med en kartlegging blant Opplæringskontorene til muligheten for å avlegge fag/svenneprøve for lærlinger som er klare til å avlegge prøven, sier Bakke.

Har du innspill til oss på denne saken? Ta kontakt med Morten Nygård Bakke på tlf: 909711880

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: