Fagskolen må styrkes, ikke splittes opp

Regiondirektør Nina Solli og distriktssekretær i LO Oslo og Akershus Torbjørn Ness reagerer på at Akershus vil si opp avtalen med fagskolen i Oslo. Fotograf: Siri Baastad.

Akershus fylkeskommune foreslår å si opp avtalen med Fagskolen i Oslo. Dette vil ramme fagskolen, fagskoletilbudet, yrkesfagene og elevene.

6 av 10 bedrifter i Akershus melder at de har behov for folk med yrkesfaglig videregående opplæring. Over halvparten av bedriftene sier de trenger folk med fagskoleutdanning. Det viser NHOs kompetansebarometer, en årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter.

-Fagskolen er derfor svært viktig for næringslivet og for partene i arbeidslivet. Derfor ble vi overrasket over at Akershus fylkeskommune nå vil si opp avtalen med Fagskolen i Oslo. Partene i arbeidslivet har ikke blitt forespurt i denne saken. Hvis fagskolene skal være arbeidslivets skole, må de også være det i praksis, skriver regiondirektør i NHO Oslo og Akershus Nina Solli og distriktssekretær Torbjørn Ness i LO Oslo og Akershus i Romerikes Blad.

-Det er gjort en god jobb for å styrke fagskolen de siste årene. Forslaget til vedtak fra administrasjonen i Akershus fylkeskommune skaper derimot usikkerhet rundt rekrutteringen til fagskolen og til yrkesfagene. Forslaget fremstår som hastverk, der man ikke har tatt med de berørte på råd.

-Vi er bekymret for at den nye region Viken nå skal bli for internt orientert med sine prosesser med sammenslåing. At Akershus fylkeskommune foreslår å si opp avtalen med fagskolen i Oslo uten å orientere Oslo kommune eller partene i arbeidslivet, bekymrer oss. Region Viken er ikke en realitet før januar 2020. Da er det en fare for å miste gode samarbeidspartnere på veien, skriver Ness og Solli videre.

Vi synes det er bra at Akershus og region Viken ønsker å styrke fagskolen, men mer samarbeid er veien å gå. I stortingsmelding 9 (2016 – 2017) «Fagfolk for fremtiden» tas det til orde for færre og mer robuste fagskoler. Dette støtter LO og NHO. Forslaget om å si opp avtalen med fagskolen i Oslo går i motsatt retning.

Akershus og den kommende region Viken har nå en gylden sjanse til å skape dialog med Oslo for å skape Østlandets sterkeste fagskolemiljø – grip den!