NHO

Innhold

Felles innsats mot akrim

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

-Kampen mot arbeidskriminalitet er trepartssamarbeid i praksis, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie da hun åpnet dagens konferanse i Hønefoss.

-Forebyggende arbeid, informasjon og samarbeid på tvers er nøkkelen til å komme en av vår tids største samfunnsutfordringer til livs, slo Hauglie fast.  

Svindles for 28 milliarder

Vi antar at det på landsbasis svindles for 28 milliarder kroner årlig. Fellesskapet går glipp av verdifulle skattekroner. Arbeidstakere får dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Useriøse aktører utkonkurrerer virksomheter som ønsker å operere seriøst. Sårbare personer utnyttes. Menneskehandel og tvangsarbeid forekommer. Bak en tilsynelatende tilforlatelig fasade, kan det skjule seg omfattende kriminalitet. 

Operativt arbeid i felten

Konferansen "Sammen mot arbeidslivskriminalitet" er et samarbeid mellom NHO Buskerud, LO Buskerud, EBA BTV i samarbeid med Skatt-Sør, Sør-Øst politidistrikt, Arbeidstilsynet og A-krimsenteret Buskerud. Deltakere fra både privat næringsliv og offentlig sektor fylte lokalet i Ringerike Kultursenter.

Alle partnerne holdt innlegg, og avslutningsvis ble det avholdt rundebortdsdialoger for å diskutere hvordan vi sammen kan jobbe videre mot arbeidslivskriminalitet. Vi fikk med oss mange gode innspill, som vi tar med oss i det videre arbeidet.

NHOs tiltakspakke mot arbeidslivskriminalitet