NHO

Innhold

Flere hurtigladere til Østfold

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Elektrisk bil lader i Oslo.

Elektrisk bil lader i Oslo.

Flere og flere kjøper seg en elbil. Nye tall viser at økningen er størst i Østfold. Her er det en økning på hele 83 prosent. Da blir det viktigere enn noensinne å få på plass flere hurtigladere i Østfoldbyene. I Østfoldbyene er det i beste fall en av fire ladere som er hurtigladere.

Det er snart 250 000 elbiler i Norge, og antallet fortsetter å øke. Nesten halvparten av alle nye biler som selges er elektriske. Hele 1100 av de solgte bilene i Østfold i fjor var elbiler.  I tillegg begynner flere og flere el-lastebiler å rulle på norske veier. Det er bra for klimaet og et godt bidrag til å nå FNs bærekraftsmål.

Sju av ti elbilister må stå i kø når de skal hurtiglade bilen. Det viser en undersøkelse Elbilforeningen offentliggjorde i sommer. 85 prosent av alle elbilister bruker slike hurtigladere. Da holder det ikke med et par tusen hurtigladere til sammen i Norge. Ifølge statistikk fra nobil.no er kun 25 prosent av laderne i Fredrikstad hurtigladere. Andelen hurtigladere ligger på mellom 27 og 22 prosent i de andre Østfold-byene. I nye Indre Østfold kommune er det kun 22 prosent av laderne som er hurtigladere.

Dersom man skal nå målet om at det kun skal selges nullutslippsbiler fra 2025, må det komme minst 5000 nye ladepunkter innen den tid ifølge beregninger fra NAF.

 Et grønt skifte krever god og tilgjengelig infrastruktur for lading. Kommuner og fylkeskommuner har en viktig rolle i å legge til rette for slik infrastruktur. Rekkeviddeangst, men også ladeangst, bør snart være en saga blott.     

Potensialet for mer klimavennlige transportløsninger og effektiv energibruk er stort, særlig i byene. Skal vi nå klimamålene, vet vi at veksten i persontrafikken i de større byområdene må løses med kollektivtransport, sykling og gange. Effekten av kollektivsatsingen blir størst det bygges mer rundt kollektivknutepunkter. Køprising bør innføres i de største byene når gode kollektivtilbud er på plass.   

Løsningen på klimautfordringen kommer også til å kreve et enda bedre samarbeid mellom det offentlige og det private. Bedriftene ønsker seg markeder for grønne løsninger, men trenger kommunene og fylkene med på laget for å få gode og riktige rammebetingelser. Kommunen kan for eksempel sette av midler i sine budsjetter for å få på plass flere hurtigladere.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: