Flere lærlinger gjennomfører og består

Antallet lærlinger og antall som tar fagbrev øker

Antallet lærlinger og antall som tar fagbrev øker. Foto: Istock.

- Det er svært gledelig at flere enn før oppnår fag- og svennebrev. Det er denne kompetansen bedriftene trenger, sier regiondirektør Nina Solli.

I 2018 var det 22 491 personer som startet i lære. Dette er 987 flere nye lærlinger enn til samme tid året før. Dette viser tall og statistikk fra Utdanningsdirektoratet.

I løpet av skoleåret 2017-18 ble det avlagt 27.570 fag- og svenneprøver. Totalt fikk 93 prosent av de avlagte prøvene karakteren bestått eller bestått meget godt.

Våren 2012 underskrev Kunnskapsdepartementet og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene en kontrakt - Samfunnskontrakten - der de forpliktet seg til å jobbe sammen for å skaffe flere læreplasser. Siden da har antallet lærlinger økt med rundt 20 prosent.

Økningen av antall læreplasser er størst i kommunal sektor, men privat sektor er fortsatt hovedleverandør av læreplasser. 73 prosent av alle lærlinger befinner seg i privat sektor. 72 prosent av lærlingene er gutter.

Det er relativt små forskjeller mellom fylker og utdanningsprogram i andel som består fag- og svenneprøven. Andelen «bestått» og «bestått meget godt» varierer fra 87 prosent i design og håndverk til 95 prosent i teknikk og Industriell produksjon og service og samferdsel. For fylkene varierer andelen som får fag- og svennebrev fra 88 prosent i Oslo til 96 prosent i Sogn og Fjordane, Telemark og Oppland.

Det er bygg- og anleggsvirksomhet som har flest lærebedrifter. Antallet lærebedrifter med lærling øker. Østfold ligger godt an her i forhold til de andre fylkene. Her har hele 81,4 av de godkjente lærebedriftene en eller flere lærlinger. Tallene for Akershus, Buskerud og Oslo er henholdsvis 71,5, 65,3 og 77,7 prosent.

Til tross for at antallet lærebedrifter med lærling har økt de siste årene, er det fortsatt mange godkjente lærebedrifter uten lærling. I 2019 hadde 27 prosent av de godkjente lærebedriftene ikke hatt lærling det siste året. Dette viser at det ikke er nok å rekruttere en bedrift til å bli lærebedrift. Den trenger også ta opp nye lærlinger.