Flere søker yrkesfag – i Norge og i Oslo og Viken

Flere søker yrkesfag i Viken, i Oslo og i Norge

Flere søker yrkesfag i Viken, i Oslo og i Norge.

Helse- og oppvekstfag er det mest populære faget på yrkesfaglig studieretning tett etterfulgt av elektro i Viken. Det nye faget informasjonsteknologi og medieproduksjon er populært i Oslo.

De foreløpige søkertallene til videregående skole i Oslo viser en liten økning i søkningen til Vg1 yrkesfag. Samlet sett er det 72 flere søkere med ungdomsrett som har søkt Vg1 yrkesfag.  Andelen som søker yrkesfaglig Vg1 har økt fra 26,7 prosent til 27,3 prosent.

Det nye utdanningsprogrammet Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon har fått god oppslutning, med 293 søkere. De nye utdanningsprogrammene Vg1 håndverk, design og produktutvikling og Vg1 frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign har samlet sett omtrent samme oppslutning som det gamle Vg1 design og håndverk, med 123 søkere.

Både Vg1 bygg- og anleggsteknikk, Vg1 elektrofag, og Vg1 salg, service og reiseliv har færre søkere enn i fjor. Det er 1 011 søkere til læreplass, mot 975 i fjor.

Andelen som søker studieforberedende Vg1 er redusert fra 73,3 prosent til 72,7 prosent. Vg1 idrettsfag og Vg1 kunst, design og arkitektur har økt søkning, mens Vg1 studiespesialisering og Vg1 medier og kommunikasjon har redusert søkning.

Nesten halvparten søkte yrkesfag i Viken

Viken fylkeskommune mottok 46.000 søknader til videregående skole. Til de studieforberedende utdanningsprogrammene på Vg1 er det flest søkere til studiespesialisering. Her er det totalt 6570 søkere. Det utgjør 37,6 prosent. Etter det er det flest søkere til idrettsfag med totalt 1576 søkere, noe som utgjør 9 prosent av søkerne. Til sammen utgjør søkere til studieforberedende utdanningsprogram 55,5 prosent av det totale antall søkere.

Til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene på Vg1 er det flest søkere til helse- og oppvekstfag. Totalt 2277 søkere har dette som sitt første ønske. Det utgjør 13 prosent av søkerne. Etter dette kommer elektrofag med 1451 søkere. Det utgjør 8,3 prosent av søkerne. Til sammen har 44,5 prosent søkt yrkesfag

Mer om søkertallene for Viken

Nasjonale tall

Yrkesfaglige utdanningsprogram er fortsatt mest populært blant ungdom som har søkt seg til første trinn på videregående skole på landsbasis. For studieåret 2020–2021 er det 37.040 søkere til yrkesfag på Vg1, 450 flere enn til de studieforberedende programmene, viser en fersk oversikt fra Utdanningsdirektoratet.

Sammenlignet med i fjor er det 650 flere søkere på yrkesfaglig Vg1 og 250 færre som søker studieforberedende. Dermed er det for første gang siden medier og kommunikasjon ble flyttet fra yrkesfag til studieforberedende, et lite flertall søkere til yrkesfag.

Av yrkesfagene er det helse- og oppvekst som fortsatt er det mest populære programmet.

– Det finnes veldig mange spennende veier i videregående, og jeg er spesielt glad for at så mange unge velger yrkesfag. Elevene har lyst til å arbeide i praktiske, kreative yrker hvor de får brukt både hodet og hender, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Til sammen har 205.800 ungdommer søkt opptak til videregående opplæring i år. Det er studiespesialisering som er det utdanningsprogrammet med klart flest søkere ved alle trinn, selv om antall søkere til studiespesialisering Vg1 har gått noe ned.

Det er fortsatt store forskjeller i søkemønsteret til gutter og jenter. Det er langt flest gutter blant søkerne til bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, og teknikk og industriell produksjon, selv om stadig flere jenter også søker disse programmene.