Flest søkere til studieforberedende i Viken

Over halvparten søkte på studieforberedende fag i Viken

Da søknadsfristen gikk ut 1. mars var det 45 977 søkere til videregående skoler i Viken melder Viken fylkeskommune. 55,5 prosent søkte studieforberedende fag.

Til de studieforberedende utdanningsprogrammene på Vg1 er det flest søkere til studiespesialisering. Her er det totalt 6570 søkere. Det utgjør 37,6 prosent. Etter det er det flest søkere til idrettsfag med totalt 1576 søkere, noe som utgjør 9 prosent av søkerne. Til sammen utgjør søkere til studieforberedende utdanningsprogram 55,5 prosent av det totale antall søkere. Hvor mange som søker til studiespesialisering versus yrkesfag varierer i Viken. Tre av fire i Asker og Bærum vil gå på studieforberedende melder Budstikka

Til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene på Vg1 er det flest søkere til helse- og oppvekstfag. Totalt 2277 søkere har dette som sitt første ønske. Det utgjør 13 prosent av søkerne. Etter dette kommer elektrofag med 1451 søkere. Det utgjør 8,3 prosent av søkerne. Til sammen har 44,5 prosent søkt yrkesfag.

Det er innført fire nye utdanningsprogram i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen fra 2020. De tidligere utdanningsprogrammene Vg1 design og håndverk, Vg1 service og samferdsel og Vg1 medieproduksjon er erstattet med Vg1 Håndverk, design og produktutvikling, Vg1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Vg1 IKT og medieproduksjon og Vg1 og Vg1 Salg, service og reiseliv. Av disse er det Vg1 IKT og medieproduksjon som har flest søkere. Det er totalt 524 søkere til dette utdanningsprogrammet i Viken. Kun 97 søkere ønsker Vg1 Håndverk, design og produktutvikling.
Oslo kommune har ennå ikke publisert sine søkertall.