NHO

Innhold

For fortsatt campus på Kjeller

Nyhet

Publisert

Studenter snakker sammen.

Studenter snakker sammen.

-Når rektor ved OsloMet nå foreslår å legge ned campus Kjeller, mener vi OsloMet går glipp av muligheter som ligger i samhandling med de spennende bedriftene på Kjeller, i Lillestrøm og på Romerike.

Det sier regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo.

-Å flytte helt vekk fra Romerike er en lite fremtidsrettet beslutning. Romerike er en region i sterk vekst. Å bli på Romerike er fremtidsrettet, ikke å flytte alt til Oslo sentrum. 

-Kanskje bør OsloMet heller se på hvilke utdanninger de skal tilby på Kjeller? Her er det gode muligheter for sterkere samarbeid med de andre kunnskapsmiljøene og bedriftene som er på Kjeller og i Lillestrøm, foreslår Solli.

-Mitt inntrykk er at Oslo Met har ikke utnyttet potensialet i Kjeller-miljøet godt nok. Dette handler om samfunnsutvikling, utdanning og arbeidsplasser på Romerike.

Romerike er den regionen med størst vekst i landet der den ligger perfekt plassert mellom Gardermoen og Oslo. Til Lillestrøm tar det 12 minutter med toget. 

Det er et stort engasjement for et studiested på Kjeller blant bedriftene i næringsklyngen på Kjeller. Både Norges Varemesse og Institutt for Energiteknikk deltok på et utspill om dette i Romerikes Blad.

På Kjeller har man et helt unikt forskningsmiljø og mange spennende bedrifter med over 3000 arbeidsplasser. Der finnes det forskere som er enere på sitt felt i verdenssammenheng. FFI, Ife, NILU, NORSAR, UiOs Institutt for teknologisystemer er bare noen av disse miljøene på Kjeller.

-I tillegg har vi store viktige bedrifter som ThermoFischer, Norges Varemesse og Dynea like ved. Vi snakker om ekspertise innenfor helse, industriutvikling, teknologiutvikling, miljø og fornybar energi og sikkerhet for å snakke om noe av det disse representerer, sier Solli.

-På Kjeller har Oslo Met relevant kompetanse på rett sted. Kommunene på Romerike tilbyr hundrevis av praksisplasser til OsloMet- studenter årlig.  

 Met må også se sin rolle som samfunnsutvikler. Det er viktig å utvikle området rundt Lillestrøm, og et Universitet bør gå i bresjen her og ta initiativ til lokal samhandling, samhandling mellom akademia, næringsliv, kommuner og region.

-Politikerne i regionen kan også bidra til å beholde campus ved å sørge for bedre kollektivløsninger fra Lillestrøm til Kjeller, legger Solli til.

 Campus Kjeller har 3.500 studenter og 200 ansatte. Det er lagt opp til en styrebehandling av saken 12. mars 

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: