NHO

Innhold

Foreslå kandidater til mangfoldprisen!

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Mangfoldprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekrutteringen av innvandrere i arbeidslivet. Det haster med å få inn forslag.

NHO Viken Oslo deltar i juryarbeidet. Vi ser vi etter gode kandidater til Mangfoldprisen 2021. Så hvis du kjenner til offentlige eller private virksomheter som jobber godt med etnisk mangfold, foreslå dem til Mangfoldprisen ved å fylle ut skjema her.

Det er mulig å foreslå egen arbeidsplass. FRIST 24. mai!

Det utdeles både nasjonale og regionale priser. Hennig-Olsen Is er et eksempel på bedrift som har mottatt prisen tidligere. Med ansatte fra mer enn 25 land, har mangfold alltid vært en sentral del av Hennig-Olsen Is. 

Eksempler på kriterier er at virksomheten har etnisk mangfold og at virksomheten kan vise til eksempler på god bruk av innvandrernes kompetanse. Virksomheter som er gode på kompetanseheving for nyankomne eller innvandrere er også aktuelle kandidater.

Mer om tildelingskriteriene her