NHO

Innhold

Frykter stans i viktige samferdselsprosjekter

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Drammen sett fra Papirbredden

Drammen sett fra Papirbredden

Man kan ikke bare si nei takk til bommer og bypakke, men samtidig ønske seg vei og bane. Det er useriøst

-Jeg reagerer på at bompengeprosjektet i Buskerud vrakes. Dermed blir det ikke ny bomring i Drammen før en ny enighet er på plass. NHO Viken Oslo er bekymret for den videre framdriften i dette prosjektet som følge av vedtaket i Nedre Eiker kommune i går ettermiddag, sier regiondirektør  i NHO Viken Oslo Nina Solli.

Buskerudbyområdet er det eneste store byområdet i Norge som ennå ikke har bompenger. Buskerud bypakke 2 var avhengig av politisk flertall i alle de tre kommunene som slås sammen til Drammen fra januar 2020, det vil si Svelvik, Drammen og Nedre Eiker. Flere kommuner enn dette var involvert i utredningsarbeidet som førte fram til forslaget om Buskerud bypakke 2.

Prosjektet var på 14,4 milliarder kroner, der 9,4 milliarder kroner etter planen skulle finansieres av bilister gjennom en ny bomring i Drammen.

-Folk må på jobb og varene til markedet på en så effektiv og bærekraftig måte som mulig. Det viktigste for bedriftene er forutsigbare rammebetingelser og fremkommelighet. Vedtaket i Nedre Eiker innebærer det motsatte! sier Solli.

-Vi ser at det blir ganske dyrt for småbedrifter med de nye bompengene. Vi har stor forståelse for at dette er problematisk for dem. Men man kan ikke bare si nei takk til bommer og bypakke, men samtidig ønske seg nye samferdselsprosjekter.

Solli mener også det er urealistisk å tro at staten kommer inn med mer penger akkurat i Drammen. Bompengene finansierer nye og bedre veier og kollektiv. Det er prioritert prosjekter for 1000 milliarder kroner i Nasjonal Transportplan. Da er det ikke realistisk å tro at det skal brukes enda mer på samferdsel. Hvis Drammen skulle få penger, kan jo alle andre aktuelle byer kreve det samme.

-På sikt bør alle bompenger og bilrelaterte avgifter erstattes med elektronisk veiprising. Her avhenger betalingen av hvor du kjører, når på døgnet du kjører og hvor slags miljøvennlig kjøretøyet er, sier Solli.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: