NHO

Innhold

Gå for tv-aksjonen du og!

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

TV aksjonen 2019

Årets aksjon går av stabelen søndag 20. oktober. NHO Viken Oslo, LO i Viken og fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland er ambassadører for aksjonen.

-NHO Viken Oslo er en av de lokale partnerne til årets tv-aksjon. Det samme er LO i Viken og Fylkesmannen. Vi kaller det trepartssamarbeid i praksis, sier regiondirektør Nina Solli.

- Vi vil oppfordre andre til å støtte TV-aksjonen, gjerne gjennom et trepartssamarbeid lokalt i Vikens kommuner og regioner, samt et godt topartssamarbeid på den enkelte arbeidsplass. Et godt samarbeid der alle kan bidra er den viktigste delen av den nasjonale dugnaden som engasjerer hele Norge for en god sak, sier Solli.

CARE skal gi minst 400 000 kvinner mulighet til å starte egen bedrift, få egen inntekt, starte egne spare- og lånegrupper, og få en stemme i politikken og i lokalsamfunnet. ​Når vi gir kvinner disse mulighetene, gir det ringvirkninger for 1,5 millioner mennesker i noen av verdens fattigste land. Kvinner gir tilbake til familien og lokalsamfunnet. Likestilling er ikke bare viktig for kvinnen selv, men også for å redusere fattigdom lokalt og nasjonalt.

-Kvinners rettigheter, helse, likestilling og økonomiske frihet er avgjørende for at vi skal kunne nå FNs bærekraftmål. Derfor er TV-aksjonen viktig. 20. oktober kan du gå årets viktigste søndagstur! oppfordrer Solli.

NRK TV-aksjonen går i år til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.

-Kvinner og barn rammes hardest av fattigdom, og kvinner har ikke de samme mulighetene og rettighetene som menn. I utviklingsland er kun én av ti landeiere kvinner, og 104 land har lover som forbyr kvinner å ta enkelte jobber. Med årets TV-aksjon skal vi gjøre noe med dette, slik at kvinner får mulighet til å skape et bedre liv for seg selv og sin familie, sier Solli.

TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i ni land: Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina.

Årets aksjon går av stabelen søndag 20. oktober. 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: