Gjenåpningen virker på omsetningen

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Optimisme blant bedriftene: Halvparten av bedriftene i Oslo og Viken melder om en god markedssituasjon.

Det er nå en tydelig oppgang for NHOs medlemsbedrifter i Viken og Oslo. – Undersøkelsen er et positivt signal fra bedriftene. Den viser at gjenåpning virker på omsetning, sysselsetting og på den generelle optimismen blant bedriftene, sier regiondirektør i NHO Viken Oslo Nina Solli.

NHOs siste medlemsundersøkelse ble utført i tidsrommet 29. september til 4. oktober. 419 bedrifter i Viken og 302 bedrifter i Oslo svarte på undersøkelsen.

Flere nøkkeltall fra Viken finner du her

Halvparten av bedriftene i Oslo og Viken melder om en god markedssituasjon.

46 prosent av Oslobedriftene og 34 prosent av bedriftene i Viken har forventning til høyere omsetning de neste tre månedene.

Oslobedriftene er mer optimistiske enn bedriftene i Viken. Her sier en av tre bedrifter at de vil ansette folk de neste tre måneder. I Viken er dette tallet hver fjerde bedrift.

-Det er gledelig at også reiselivsbedriftene i Oslo, som har vært hardt rammet av stengning og serveringsbegrensninger under pandemien, er optimistiske. Hele 83 prosent vurderer markedssituasjonen som god eller tilfredsstillende, sier Solli.

Flere nøkkeltall fra Oslo finner du her

Andelen bedrifter som melder om betalingsvansker og frykter konkurs har også falt kraftig det siste halvåret, men det varierer fortsatt mye mellom bransjer og mellom regioner innad i Viken.

-I Viken er det flere bedrifter som melder om at de vil ha problemer med å betale regningene sin og om konkursfare i regionene Halden, Indre Østfold og på Ringerike. Samtidig ser vi at bedriftene i regioner som var hardt rammet av pandemien – som Hallingdal og Øvre Romerike, er relativt optimistiske nå. Her melder så godt som ingen om konkursfare, sier Solli.

Gjennom det siste halvannet året har de fleste husholdningene beholdt jobb og inntekt samtidig som de har stått overfor begrensninger i hva de kan bruke penger på. Forbruket har dermed gått ned, og sparing har økt.

- Norske husholdninger kommer ut av pandemien med over 200 milliarder kroner mer på bok enn før pandemien. Mye av dette kan komme  til å gi utslag i økt forbruk framover, sier Solli. 

Økonomisk Overblikk for tredje kvartal finner du her