Gjennomslag for nye parkeringsregler

Regiondirektør Nina Solli og byråd Hanna Marcussen (MDG) intervjues av Nrk

Regiondirektør Nina Solli og byråd Hanna Marcussen (MDG) intervjues av Nrk

-Byrådet viste handlekraft og lover nå å kvitte seg med to timersregelen for næringsparkering samt å opprette flere parkeringsplasser for næringsdrivende.

-Dette er i tråd med våre ønsker. Utgangspunktet vårt var beskjeden vi hadde fått fra medlemmene gjennom vår undersøkelse om fremkommelighet: 97 prosent opplever at det er vanskelig å finne parkering på oppdrag i sentrum. Her har bedrifter i både Oslo og Akershus svart, sier regiondirektør Nina Solli.

NHO Oslo og Akershus la fram undersøkelsen for to byråder før den ble gjengitt i flere medier. Fredag kom beskjeden om at byrådet vil se nærmere på NHOs medlemsundersøkelse og bedre fremkommelighet og parkering for næringsdrivende.

- Dette var svært gledelig. I undersøkelsen meldte halvparten av bedriftene som har varemottak innenfor Ring 1 at dette fungerte dårlig. Seks av ti av bedriftene som har varemottak innenfor Ring 2 sa det samme. Når det gjelder varelevering har utfordringene vært enda større. Ni av ti som leverer varer innenfor Ring 1 synes dette fungerer dårlig. Tre av fire som leverer varer innenfor Ring 2 sa det samme.

-Bedriftene er også for å bidra til redusert forurensning i Oslo. Men håndverkere må få gjøre jobben sin. Og per i dag finnes det få fossilfrie varebiler på markedet, sier Solli

Fakta: NHO Oslo og Akershus har gjort en spørreundersøkelse blant våre 5500 medlemmer. 337 medlemmer som leverer eller mottar varer innenfor Ring, 1, 2 eller 3 har svart.
Hvem er respondentene: I sum representerer de 9425 årsverk.