NHO

Innhold

Gjør som Oslo, Lillestrøm, Drammen og Bærum!

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Rådmannen i Kongsberg foreslår at kommunestyret ettergir skjekegebyr for 2020 og 2021 i en sak som skal behandles denne uken.

Flere byer i Viken velger å følge Oslos eksempel med å gi gratis skjenkebevilling og gratis leie av gategrunn. – Dette er et treffsikkert tiltak for alle med skjenkebevilling. Det kommer godt med ved gjenåpning av byene, sier regiondirektør i NHO Viken Oslo Nina Solli.

Allerede i foreslo næringsbyråd i Oslo Victoria Marie Evensen (Ap) å fjerne bevillingsgebyret for alkohol i sin helhet for 2021. I tillegg vil byrådet gi gratis leie av gategrunn ut året til handel og servering, samt arrangementer knyttet til gjenåpning av Oslo.

Nå har flere kommuner i Viken tatt initiativ til det samme eller vedtatt det samme. Det gjelder blant annet Lillestrøm:

-Kommunens bidrag gjennom en reduksjon i krav om innbetaling av leie og gebyrer til kommunen, vil være med å sikre en pulserende og levende by, samt gode møteplasser i lokalsamfunnene når gjenåpningen kan begynne, skriver kommunedirektør Trine Myrvold Wikstrøm i sin innstilling til formannskapsmøtet i Lillestrøm kommune 21. april.

Drammen kommune har også foreslått det samme og Liers ordfører synes også dette er en god ide, sier hun i et intervju med Drammens Tidende.

Ringerike kommune sier imidlertid nei til dette forslaget:

- Vi har valgt å ikke ettergi avgiftene, men heller hjelpe til på andre måter. Blant annet er kompensasjonsordningen for bedrifter økt betydelig, og vi har nå til sammen 5,4 millioner kroner å dele ut. En del av disse pengene vil gå til restaurant-, utelivs- og turistbransjen som er blitt hardt rammet av koronakrisen, sier næringssjef Harriet Slaaen.

Kongsberg kommune skal denne uken behandle et forslag om å droppe skjenkegebyr for både 2020 og 2021.

-Serverings- og utelivsbransjen og handelsnæring er fortsatt i en enormt krevende situasjon Slike initiativ som det Oslo har tatt kan flere byer gjøre. Det bidrar til lettelser for bedriftene og kan være et bidrag til gjenåpning og gateliv enten det er i Oslo eller i Kongsberg, sier Solli.