NHO

Innhold

God Viken

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Viken

Viken fra Halden til Hallingdal

Fra nyttår var Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner historie og nye Viken så dagens lys. Hva betyr dette for bedriftene?

Viken strekker seg fra Halden til Hallingdal. 1,2 millioner mennesker bor i Viken, og Viken har til sammen 51 forskjellige kommuner. Bærum er fortsatt den største kommunen i Viken hvis vi ser på antall innbyggere, tett etterfulgt av Nye Drammen.

Fylkeskommunen har ansvar for næringsutvikling, videregående skoler, regional utvikling og planlegging, kultur, samferdsel, folkehelsearbeid og tannhelsetjeneste. Det betyr at det er politikerne i Viken fylkeskommune som bestemmer hvor mange linjer i byggfag som skal opprettes. Det er også politikerne i Viken som bestemmer busspriser og hvor skoleskyssen skal gå.

Det er rundt 40.000 elever i videregående opplæring i Viken fordelt på fylkets 58 videregående skoler. I yrkesopplæringsnemnda sitter partene i arbeidslivet. De skal sørge for at den nye fylkeskommunen oppretter nok skoleklasser og det er samsvar mellom arbeidslivets behov og elevenes ønsker om opplæringstilbud. NHO Viken Oslo er representert i yrkesopplæringsnemnda.

Fra 1. januar har fylkeskommunene ansvar for drift og vedlikehold av fylkesveiene. Dette ansvaret har Viken fylkeskommune overtatt fra Statens vegvesen. I tillegg vil Viken utvikle et godt kollektivtilbud. Målet er et det skal være enkelt og billig å reise kollektivt i Viken. Planen er å harmonisere prisene på tvers av de gamle fylkesgrensene med forskjellige busselskaper på en billett. 

Viken forvalter også en rekke tilskuddsordninger til bedrifter, til forskning, innovasjon og nyvinning.

Hvem styrer i Viken? For perioden 2020–2023 samarbeider partiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti om å styre Viken. Fylkesrådsleder er Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet. Fylkeskommunen styres etter en parlamentarisk modell – slik som i Oslo, eller som i Stortinget. Det betyr at det nye fylkesrådet blir nøkkelpersoner å kontakte på de ulike fagfeltene.

Hvor Viken skal styres fra er ikke like enkelt: Det er vedtatt at det skal bygges en ny hovedbase i Sandvika, men dette bygget vil først stå klart i 2023. I mellomtiden skal færrest mulig ansatte flyttes fra dagens kontorbygg i Oslo, Sarpsborg og Drammen. Det betyr at fylkeshuset i Sarpsborg, hvor Østfold fylkeskommune har holdt til, fortsatt brukes. Det er også vedtatt at Viken etter hvert skal ha et kontor i Nedre Glomma i umiddelbar nærhet til togstasjon, med om lag en fjerdedel av arbeidsplassene knyttet til sentraladministrative funksjoner.

Til spørsmålet - hva betyr det for bedriftene at fylkeskommunen er langt større og heter Viken istedenfor Buskerud, Akershus eller Østfold? Antakelig betyr det ikke så stor forskjell.

Vil du vite enda mer om Viken? Her er den nye fylkeskommunens hjemmesider

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: