NHO

Innhold

Godt nytt smittefritt år!

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Ingen vet hva 2021 vil bringe. Sunne bedrifter og jobb til alle er mitt nyttårsønske, skriver regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo.

Koranapandemien traff norsk og internasjonalt næringsliv raskt og hardt i mars. Det førte til store utfordringer og rask omstilling for bedriftene. En rekke tiltak måtte på plass for å sikre bedrifter og arbeidsplasser i Oslo og Viken.

Det har vært et intenst år der det å sikre best mulig rammevilkår for medlemsbedriftene har vært den viktigste arbeidsoppgaven for NHO. Målet har vært at bedriftene skulle komme seg best mulig igjennom denne perioden.

NHO gjorde seg tidlig til en sentral aktør under nedstengningen i arbeidet med tiltak for arbeidsplasser og bedrifter. Vi ble raskt inkludert i de viktigste veivalgene. I de første fasene var vårt søkelys på å sikre tilgang til kapital, skatte- og avgiftsreduksjoner, permitteringsregler, konsekvenser av ulike smittevernstiltak, samt tiltakspakker for ulike næringer som ble hardt rammet i tidlig fase.

Til tross for utfordrende tider er det også godt å se tilbake på de mange gjennomslagene vi har fått dette året, i tiltakspakker, kompensasjonsordninger, regelverk og budsjetter. NHOs arbeid opp mot myndighetene bidro også til reduksjoner i skatter og avgifter. Vi fikk forbedret kompensasjonsordningen som kom fra regjeringen.

Sammen med LO fikk vi til viktige endringer som 52 ukers permitteringsordning, å forkorte arbeidsgiverperioden ved permitteringer, lønnstilskudd til bedriftene og lokale og sentrale krisepakker.

Det har hele tiden vært viktig for oss å forsere prosjekter i offentlig sektor som bidrar til å holde hjulene i gang i næringslivet. Derfor foreslo vi til ytterligere investeringer i grønn og maritim næring. Når budsjettforliket mellom Regjeringen og Fremskrittspartiet sikret nye milliarder til veivedlikehold og oppstart av enda flere samferdselsprosjekter, var det etter innspill fra NHO. I saldert budsjett for 2020 kom også enn ekstra pott på 250 millioner til byene med høyest arbeidsledige. Her mottok mange kommuner i Viken samt Oslo kommune ekstra midler.

Bedrifter og folk søker trygghet i urolige tider. Kanskje derfor har vi hatt en formidabel medlemsvekst. Fra 12. mars og fram til skrivende stund har vi i NHO Viken Oslo fått 523 nye medlemsbedrifter med 4496 nye årsverk. Det setter vi selvsagt pris på!

Det organiserte arbeidslivet har bidratt til at Norge har taklet krisen langt bedre enn andre land. Men krisen forsterker behovet for innovasjon, omstilling og jobbskaping. Valgene vi tar nå må bygge en bro til fremtiden. Hensynet til jobbskaping må gjennomsyre all politikk. Det er sånn vi bygger et land som er godt å bo i også i fremtiden. Sunne bedrifter og jobb til alle.

Vi skal skape opp mot 250.000 nye jobber i det private, innen 2030. Da må vi ha kommunene med på laget. Det handler om å sikre sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Vi må skape et samfunn som er godt å leve i, en jobb å gå til og utvikle seg i, og der vi tar vare på planeten vi bor på.