NHO

Innhold

Gratulerer Douchebags!

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

#005

Truls Kristian Brataas får gasellepris av redaktør Amund Djuve i DN og konferansier Erik Solbakken

-Gratulerer til Douchebags og alle de andre gasellene i Oslo. Konkurransedyktige bedrifter er en forutsetning for velferden vår, derfor er det så viktig at Oslo fortsetter å være en så god vertskapskommune som mulig for bedriftene, sier regiondirektør i NHO Oslo Viken, Nina Solli.

Bedriften Douchebags tidoblet omsetningen på fire år. Også derfor ble de årets gaselle i det fylket hvor konkurransen er hardest. Oslo har nemlig flere gaseller enn noe annet fylke.

Douchebags er reiseutstyr som egner seg for sporty bruk, for eksempel til ski og surfing.

Les mer om bedriftens historie her

- Gasellene i Oslo er dyktige, innovative og ser alltid etter forbedringsmuligheter. Et kriterie for å bli gaselle at bedriften minst har doblet omsetningen de siste fire årene. Det er slike levedyktige arbeidsplasser vi trenger for å møte den raske teknologiske utviklingen og den internasjonale konkurransen.

-Oslo er vertskommune for mange spennende bedrifter, men vi kan absolutt få flere. Bedriftene er med på å løfte hele regionen opp. De skaper arbeidsplasser og vekst.

- Gasellene trenger gode og forutsigbare rammer, samferdselspolitikk som prioriterer deres behov og ikke minst tilgang på kompetanse som er relevant for deres bedrift. Det gode samarbeidet næringslivet har med det offentlige og skolene må bli enda bedre. Vi må sammen sørge for at utdanningssystemet utdanner arbeidskraft bedriftene trenger.

-Vi i NHO jobber for at det skal bli flere lønnsomme bedrifter som gir gode lokalsamfunn. Derfor er NHO en av hovedsamarbeidspartnerne til DN Gaselle, sier Solli.

 

Fakta: Dagens Næringsliv har siden 2003 kåret og presentert de norske Gasellene i samarbeid med det som nå heter Bisnode Credit as. Det kåres en nasjonal vinner og vinnere i alle landets fylker. Gasellene beregnes og vurderes på bakgrunn av regnskapene for de fire seneste årene.

 

En gasellebedrift må ha:

•          levert godkjente regnskaper.

•          minst doblet omsetningen over fire år.

•          omsetning på over en million kroner første år.

•          positivt samlet driftsresultat.

•          unngått negativ vekst

•          vært aksjeselskap.

 

NHO er fra og med 2017 hovedsamarbeidspartner til gasellekonferansene. Fra 24. oktober til 5. desember har det blitt arrangert 12 Gasellekonferanser over hele Norge. NHO deltar med foredrag og stand på samtlige steder.