NHO

Innhold

Heier på gründerne

Gründerlivet kan være tøft

Det er tøft og krevende å starte egen bedrift. Fotograf: pixelfit

-Bedriftene er ryggraden i det norske velferdssamfunnet. Det er bedriftene som sikrer verdiskaping i hele Norge. Jeg tror langt flere enn tidligere kommer til å skape sin egen jobb i det nye tiåret. Jeg heier på gründerne.

-Det er positivt at mange starter egne bedrifter, selv om ikke alle overlever. De små og mellomstore bedriftene er svært viktige for norsk økonomi, for omstillingsevne og for lokalt samfunnsliv. Selv om en bedrift har få ansatte, skaper den store ringvirkninger lokalt. Det sier regiondirektør Nina Solli i et intervju med Østlandets Blad.

-Bakgrunnen for å starte egen bedrift er ofte svært forskjellig. Skal du starte opp alene, er nettverk helt avgjørende. Det kan du finne i etablerte gründerhub´er, etablererkontorer og næringshager men også i NHO Gründer.

-Husk at nettverk må bygges kontinuerlig, ikke bare i starten. Det er viktig å tørre å ta kontakt med andre i bransjen og andre gründere. Still spørsmål, mange ønsker å hjelpe ferske gründere. Delta på så mange relevante kurs og arrangementer du har tid, råd og anledning til. Det gir deg økt kompetanse, kontakt med mulige samarbeidspartnere eller investorer samt bekjentskaper som kan henvise deg videre til nye viktige kontakter for din bedrifts videre utvikling.

-Det er mye å passe på som ny gründer: Markedsføring, langsiktig planlegging, hvordan være arbeidsgiver samt å håndtere en hektisk hverdag med mange nye oppgaver – alt dette er en del av gründerhverdagen, sier Solli før hun oppsummerer i ti råd:

Ti tips til deg som skal starte opp:

1            Finn ut om det er et behov for tjenesten eller produktet i markedet. Kartlegg muligheter og fallgruver.

2            Søk råd fra andre som har gründererfaring

3            Forbered deg på lange dager, svak lønnsomhet og mye arbeid.

4            Følg lover og regler. NHO Gründer kan hjelpe deg med dette.

5            Ikke glem arbeidsgiverrollen. NHOs portal Arbinn gir deg all mulig hjelp her.

6            Få med deg et team som brenner for å nå samme målet som deg.

7            Sørg for at teamet har kompetanse som komplimenterer din egen kompetanse. Forskjellige personligheter er også viktig.

8            Sett sammen et profesjonelt styre med ulik kompetanse.

9            Lever kvalitet til kundene og innhent fortløpende evalueringer.

10          Ta standpunkt til hva du bør endre samtidig som du fokuserer på den opprinnelige planen hele veien.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: