NHO

Innhold

Her kan din bedrift søke om penger til bedriftsintern opplæring

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Solcellespesialisten fikk 300.000 kroner til bedriftsintern opplæring. Dette er midler alle bedrifter i Viken kan søke om

Solcellespesialisten fikk 300.000 kroner til bedriftsintern opplæring. Dette er midler alle bedrifter i Viken kan søke om

Bedrift i Oslo eller Viken? Her er finner du mer om hvordan du kan søke midler til bedriftsintern opplæring.

Solcellespesialisten i Fredrikstad fikk 300.000 kroner til bedriftsintern opplæring. Pengene gjorde at daglig leder Carl Christian Strømberg i Solcellespesialisten slapp permittere ansatte, skriver Fredriksstad Blad.

De såkalte BIO-midlene har som formål at bedrifter med alvorlige omstillingsproblemer og/eller større endringer i rammebetingelser skal unngå å si opp medarbeidere. Hensikten er at bedriftene skal kunne utvikle kompetanse heller enn å miste kompetanse. Merk at det ikke er likegyldig hvor du søker – bedrifter i Oslo skal søke hos Oslo kommune og bedrifter i Viken skal søke derfra.

Viken med 24 millioner kroner

23. mars la fylkesrådet i Viken fram den første av flere tiltakspakker for å hjelpe Viken-samfunnet gjennom de krevende tidene som følge av koronasituasjonen. Tiltakene var spesielt rettet mot næringsliv, utdanning, kollektivtrafikk og kultur og- samfunnsliv.

Fylkesrådet utvikler, i samarbeid med partene i arbeidslivet, en ny virkemiddelordning for bedriftsintern opplæring for bedrifter. Formålet med ordningen er å tilby skreddersydde kompetansehevingstiltak som både styrker bedriften og den enkelte arbeidstaker.

Ordningen skal hjelpe bedrifter som er rammet av koronasituasjonen gjennom å styrke bedriftenes omstillings- og konkurranseevne, og å sikre kompetanse og jobbsikkerhet for de ansatte.

Her kan du søke

Oslo med 13 millioner kroner foreløpig

I Oslo er det løpende søknadsfrist og søknadene behandles etter som de kommer inn.

Oslo kommune skriver på sin side at «Vi har i utgangspunktet rundt 13 millioner kroner til fordeling i 2020. Vi vil øke summen vi har til fordeling, dersom vi mottar mer midler til denne tilskuddsordningen fra statlige myndigheter.»

På Oslo kommunes sider står det utfyllende om hvem som kan søke og hva støtten skal gå til.

Oslos midler kan du søke om her