NHO

Innhold

Høyhastighetsbredbånd til hele Viken

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Koronasituasjonen har endret arbeidslivet. Bredbånd er enda viktigere enn før nå som mange jobber hjemmefra. Har du ikke høy nok hastighet i husstanden, er det færre i husstanden som kan jobbe samtidig. Da kan det være krevende å koble seg til server eller drive med filutveksling.

-Det er viktig for bedriftene at kommunene er offensive og gjør det de kan for å sikre bredbåndsutbygging over hele kommunen. Første bud er å søke om tilgjengelige midler til bredbåndsutbygging, men det er også viktig å tilrettelegge og finne stedlige løsninger slik at det blir lønnsomt for kommersielle aktører å investere i bredbånd, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo. 

-God bredbåndsdekning har faktisk blitt et konkurransefortrinn for kommunene. Det er avgjørende å kunne jobbe hjemmefra for mange, godt bredbånd kan motvirke fraflytting og for bedrifter kan det nå være aktuelt å rekruttere medarbeider fra et større område enn før, fordi mange kan jobbe digitalt, sier Solli. 

Den ferske rapporten fra NKOM viser hvordan dekningen er i hele landet. Den viser også at ikke alle kommuner velger å søke om bredbåndsmidler enda de har dårlig dekning av høyhastighetsbredbånd i kommunen. Rapporten viser at det er stor forskjell på dekningsgraden mellom kommunene i Viken.

Solli har fem råd til kommuner som vil tilrettelegge for bedre bredbåndsutbygging i egen kommune: 

1.            Være løsningsorientert og samarbeid med kommersielle aktører. God bredbåndsdekning er et konkurransefortrinn og gjør kommunen attraktiv for fremtidige innbyggere. Kommuner som er smidige og samarbeidsvillige vil få flere investeringer i egen kommune og bedre bredbåndsløsning til innbyggerne 

2.            Gå gjennom egne rutiner og krav til bredbåndsutbyggere. Er kravene som stilles unødvendig fordyrende? For rigid tolkning av forskrifter er fordyrende og kan føre til at det er vanskeligere eller for dyrt å bygge ut.  

3.            Gå gjennom saksbehandlingsgebyrer, er gebyrene i kommunen de dyrere enn i andre kommuner i Viken? 

4.            Søk om midler fra fylkeskommunen når disse utlyses, og vurder å gi ekstra kommunale midler slik at bredbåndsutbygging kan gjennomføres 

5.            Husk at private aktører skal selvfølgelig rydde opp etter jobben er gjort, men ikke heve standarden på veien. Private utbyggere har garantiansvar på veien de har gravd opp i flere år, de deler derfor behovet for god kvalitet i arbeidet. 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: