Hvilke bedrifter er best på mangfold?

Publisert

Hvert år deler staten ut Mangfoldsprisen til bedrifter som viser fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. I Oslo er Oda Norway AS en av de regionale vinnerne.

Vinnerne av Mangfoldsprisen er bedrifter som kan vise til god bruk av innvandreres kompetanse på ulike nivåer og kategorier i sin virksomhet. Det er avgjørende at bedrifter arbeider strategisk for å øke sitt eget etniske mangfold, og kan bidra til kvalifisering eller kompetanseheving gjennom for eksempel praksisplasser, språkkurs eller mentorprogrammer. Prisen er ment å løfte fram gode eksempler på etnisk mangfold i arbeidslivet som kan inspirere andre.

Mangfoldsprisen deles ut i regionale priser på to nivåer, en for små virksomheter på opp til 19 ansatte, og en for mellomstore og store virksomheter for bedrifter med flere enn 20 ansatte. De regionale prisene deles ut fordelt på Vest, Øst, Midt-Norge, Nord, Sør og Oslo før de regionale vinnerne går videre i konkurransen og konkurrerer om nasjonale priser.

Vinnere i Oslo

I Oslo er Sentrallageret Rikshospitalet og Oda Norway AS årets regionale vinnere. Sentrallageret Rikshospitalet trekkes fram av juryen for sin satsing på etnisk mangfold som inkluderer ledelsen, over 50% av bedriftens ansatte har flyktningbakgrunn. Seniorrådgiver i NHO Viken Oslo, Kari Halvorsrud, var jurymedlem for region Oslo. 

Oda Norway AS er den andre regionale vinner-bedriften fra Oslo, de har imponert juryen med sitt engasjement for bevist satsing på mangfold siden sin oppstart i 2013. Juryen har særlig lagt vekk på at unge mennesker uten utdannelse får anledning til å kvalifisere seg til for eksempel en mellomlederstilling.

–Jeg har jobbet her som sjåfør og på support, og kan erfaringsmessig si at det er et veldig godt miljø, sier en ansatt med innvandrerbakgrunn.

Vinnere i Viken

Sisters in Business er en av de to bedriftene som utpeker seg i Viken fylkeskommune, her trekker juryen dem fram som en unik arbeidsplass der de som ikke nødvendigvis ville kommet inn i arbeidslivet blir gitt muligheter. Sisters in Business får kvinner med innvandrerbakgrunn og liten eller ingen utdannelse ut i arbeid, slik at de kan forsørge seg selv. De ansatte får fulltidsstillinger og ivaretas også utover vanlig arbeidstid.

–Den har vist seg levedyktig under pandemien og utvider stadig på en bærekraftig måte. Sisters in Business er en arbeidsplass som viser at mangfold lønne seg, heter det i juryens begrunnelse. Informasjonssjef i NHO Viken Oslo, Siri Baastad satt i juryen.

Quality Hotel Sarpsborg er den andre bedriften i Viken som har blitt kåret til regional vinner i 2021. Quality Hotel Sarpsborg rekrutterer også fra den delen av arbeidsstyrken i Norge som ofte har utfordringer med å komme inn i arbeidslivet, og legger til rette for utvikling og vekst for medarbeiderne.

–Virksomheten går foran som et godt eksempel på fremragende integreringspraksis da de ser potensialet som ligger i den enkelte og det samlede mangfoldet på arbeidsplassen, berømmer juryen.