NHO

Innhold

Jeg ønsker meg en hvit jul

Nyhet, Fagartikkel, NHO Viken Oslo

Publisert

Nina Solli

Nina Solli, regiondirektør NHO Viken Oslo

-Folk flest handler hvitt, og ønsker å handle hvitt. Likevel er det mange useriøse aktører som driver uærlig og ikke ønsker å bidra til fellespotten, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo.

-Når privatpersoner og firmaer ikke betaler pliktige skatter og avgifter, er det svart arbeid, sier Solli.

- Svart arbeid påvirker hele samfunnet negativt. Hvert år forsvinner omkring 28 milliarder kroner til arbeidslivskriminalitet. Dette er ran av fellesskapet, det er skattepenger vi kunne brukt på skoler, sykehjem og veier. Det blir vanskeligere å drive en bedrift hvor skatter og avgifter betales slik de skal, fordi de seriøse bedriftene må ta høyere priser enn de som jukser, sier Solli.

- I tillegg kan det bli et stort problem for den som velger å jobbe svart med manglende rettigheter og ofte dårlig betaling. Kjøper du varer eller tjenester svart gjør du det samtidig vanskelig for de seriøse bedriftene som velger å drive hvitt. Hvis de som driver hvitt ikke klarer å konkurrere med de som driver svart, kan konsekvensen bli at bedrifter går konkurs og at ansatte mister jobben, sier Solli.

Offentlig sektor – stat, fylker og kommuner – kjøper varer og tjenester for om lag 500 milliarder kroner i året. Dermed har de makt til å begrense og ofte sette en stopper for mange av de kriminelle aktørene. Slik kriminalitet får konsekvenser for hver enkelt arbeidstaker som kan miste jobben i konkurranse mot kriminelle, og for den lille håndverksbedriften på hjørnet som ikke får oppdrag.

-Dette betyr også at det offentlige må stille relevante krav og sjekke langt mer enn laveste pris. Offentlige innkjøpere har enkel tilgang til sanntidsinformasjon digitalt for å kontrollere at leverandører til det offentlige faktisk betaler skatt og merverdiavgift, sier Solli.

-Alle som handler hvitt, bidrar til et velfungerende samfunn. Når du kjøper varer og tjenester hvitt, går noe av summen til annet enn materialer og arbeid. Noe av summen går til en fellespott – til fellesskapet. I Norge er vi flinke til å handle hvitt, og når så mange av oss gjør det, kan vi utrette store ting.

-Alle som handler hvitt bidrar til at vi får solide bedrifter i hele Viken og i Oslo som konkurrerer på like vilkår. Det sikrer også gode og trygge arbeidsplasser, med ordnede forhold og rettigheter for arbeidstakerne som for eksempel pensjon, sykepenger og forsikring. Disse bedriftene skaper igjen verdier til fellesskapet. Det at du og de aller fleste av oss handler hvitt, gjør Norge til et godt land å bo i.

-Akkurat som de aller fleste av oss ønsker jeg meg en hvit jul – både med hvit nysnø og julehandel som bidrar til samfunnet vårt, avslutter Solli.