Jenter: Velg teknologi og realfag!

Rollemodeller

Farhat Fazli og Åse Kleven er rollemodeller og skal delta på arrangementene til Jenter og Teknologi.

For å løse fremtidens utfordringer er vi helt avhengige av å få flere teknologer – da må vi rekruttere talenter fra hele befolkningen. Jentene må også med.

-Skal vi løse klimakrisen og bygge et bærekraftig samfunn, er vi helt avhengige av å utdanne den kompetansen vi trenger for å utvikle teknologi og nye bedre tjenester, skriver regiondirektør i NHO Viken Oslo Nina Solli og NITOs styreleder i Buskerud Erik O. Johannesen i Laagendalsposten.

-Kvinneandelen på de teknologiske retningene, både i høyere utdanning, yrkesfag og fagskole, står på stedet hvil. Unge jenter og deres foreldre tror det er en fordel å være god på teknologi i fremtiden, og at dette er spennende utdanningsvalg. Likevel ser vi at rundt 70 prosent av jentene mener de trenger mer informasjon om hvilke teknologiutdanninger som finnes. Det viser en ny undersøkelse Kantar har utført på vegne av prosjektet «Jenter og teknologi». Dette er urovekkende når vi vet at det vil være stort behov for denne kompetansen i fremtiden, ikke minst i Kongsberg.

Mer om Jenter og Teknologi

-Det kreves mer for å få opp interessen og kunnskapen om teknologifagene hos unge jenter. Vi må gi jentene mer informasjon om teknologiutdanningene som finnes, og hvilke muligheter teknologi- og realfag gir i arbeidslivet. Jentene trenger innsikt i hvilke samfunnsutfordringer ingeniører og teknologer er med på å løse. Da må rådgiverne i skolen og foreldrene komme på banen. De må sette seg godt inn i mulighetene og videreformidle dette til jentene.

-NITOs behovsundersøkelse, der arbeidsgivere er spurt, viser at 44 prosent synes det er vanskelig å få tak i kvalifiserte ingeniører. NHOs Kompetansebarometeret viser også i år at bedriftene i Norge og i Buskerud trenger mer kompetanse innen disse fagfeltene. Mangel på ingeniører og teknologer fører til at oppgaver i samfunnet ikke blir løst. Nettopp derfor trenger vi flere unge som vil studere teknologi- og realfag, avslutter de to.

«Jenter og teknologi» har som formål å gi bredere innsikt i hvilke muligheter som finnes i arbeidslivet. Vi håper at du som forelder, rådgiver eller lærer vil anbefale din datter eller din elev å bli bedre kjent med alle mulighetene teknologifag gir.